Ga naar de inhoud

Vrij 29 Den haag: Infoavond over Europees handelsbeleid en migratie

De “Edelmiro Antonio Foundation”presenteert in samenwerking met XminY: ‘Global Europe’: campagne tegen vrijhandelsstrategie van de Europese Unie Inleiding, films en debat Locatie: de Waterspin, Spijkermakersstraat 116-142 in Den HaagDatum: vrijdag 29 mei 2009 Zaal open: 19.30 uurAanvang: 20.00 uurToegang: gratis Voor meer informatie: de Edelmiro Antonio Foundation: 0636392134 Wie of wat is ‘Global Europe’ Zonder … Continued

2 min leestijd
Placeholder image

De “Edelmiro Antonio Foundation”presenteert in samenwerking met XminY:
‘Global Europe’: campagne tegen vrijhandelsstrategie van de Europese Unie
Inleiding, films en debat

Locatie: de Waterspin, Spijkermakersstraat 116-142 in Den HaagDatum: vrijdag 29 mei 2009
Zaal open: 19.30 uurAanvang: 20.00 uurToegang: gratis
Voor meer informatie: de Edelmiro Antonio Foundation: 0636392134

Wie of wat is ‘Global Europe’
Zonder dat veel mensen er van weten, heeft de Europese Commissie een “strategie” opgesteld voor het beleid op het gebied van internationale handel en investeringen. Die “strategie” hebben ze voorzien van de klinkende titel ‘Global Europe’, competing in the World.’

Het doel van het beleid is om de “Europese belangen” te behartigen in de mondiale economie en dat betekent vooral de belangen van Europese transnationale bedrijven. Onomwonden wordt gesteld dat her gaat om het veroveren van zoveel mogelijke markten in het buitenland ten gunste van “het vergroten van de Europese concurrentiekracht”.
De Europese koepel van de actiegroepen ‘Seattle to Brussels’ omschrijft ‘Global Europe’ als “een puur op deregulering gerichte agenda ten gunste van het Europese bedrijfsleven, met weinig achting voor fundamentele thema’s als duurzame ontwikkeling, armoede bestrijding of economische zelfbeschikking”. Het beleid is volgens ‘Seattle to Brussels’ vooral gericht op drie zaken: toegang krijgen tot zo goedkoop mogelijke grondstoffen, markttoegang voor Europese export en het beveiligen van Europese investeringen en eigendomsrechten. Alle drie staan recht tegenover aspiraties op het gebied van armoede bestrijding of een rechtvaardiger economisch stelsel.
Omdat we vinden dat mensen in Nederland zouden moeten weten wat er op dat vlak bekokstoofd wordt, is een aantal organisaties de campagne “Global Europe, voor wie?” begonnen.

Programma en sprekers
20.00 uur Opening door Amelia Matheu, directeur “Edelmiro Antonio Foundation”
20.05 uur Korte inleiding bij documentaires door Kees Hudig
20.15 uur Vertoning delen documentaires over arbeidsomstandigheden in de tuinbouw in Europa, en over verzet tegen vrijhandelsbeleid.
21.00 uur presentatie dossier ‘Global Europe en migratie’, over hoe de EU andere landen arm maakt.

Edelmiro Antonio Foundation, Global Europe voor wie? (www.voorwie.eu) en xminy solidariteitsfonds (www.xminy.nl)