Ga naar de inhoud

Nieuwe nummer Krisis online

Het nieuwste nummer van *Krisis* staat online.Dit nummer bevat artikelen van Jodi Dean en Paulus Lips en maar liefst tweedossiers: een over Wilders, en een over Marx. Waarom is Wilders zosuccesvol? En wat zegt Marx ons tegenwoordig nog? We hebben verschillendeauteurs benaderd om in aparte dossiers op deze vragen in te gaan. Daarnaastzijn er natuurlijk … Continued

1 min leestijd
Placeholder image
Het nieuwste nummer van *Krisis* staat online.
Dit nummer bevat artikelen van Jodi Dean en Paulus Lips en maar liefst twee
dossiers: een over Wilders, en een over Marx. Waarom is Wilders zo
succesvol? En wat zegt Marx ons tegenwoordig nog? We hebben verschillende
auteurs benaderd om in aparte dossiers op deze vragen in te gaan. Daarnaast
zijn er natuurlijk diverse recensies. Besproken worden werken van Joke
Hermsen, Marleen Rensen, Siep Stuurman, Willem Schinkel, Steven Shapin,
Lorenzo Chiesa & Alberto Toscano en Marli Huijer & Martijntje Smits.
www.krisis.eu