Ga naar de inhoud

Stakingen in de ThuisZorg en verder …

Volgende week van 1 tot 5 augustus gaan de Thuiszorgmedewerkers van Viva opnieuw in staking. Op 16 augustus is er een landelijke protestbijeenkomst op initiatief van de Thuiszorgmedewerkers uit Breda, waarin ze oproepen tot een landelijke strijd en solidariteit. Tegen deze achtergrond we willen graag met iedereen die oprecht betrokken is bij de strijd van … Continued

3 min leestijd
Placeholder image

Volgende week van 1 tot 5 augustus gaan de Thuiszorgmedewerkers van Viva opnieuw in staking. Op 16 augustus is er een landelijke protestbijeenkomst op initiatief van de Thuiszorgmedewerkers uit Breda, waarin ze oproepen tot een landelijke strijd en solidariteit. Tegen deze achtergrond we willen graag met iedereen die oprecht betrokken is bij de strijd van de Thuiszorgwerkers en vertrouwen hebben in de capacteit tot zelforganisatie van de werkers, zich wil inzetten voor zo spoedig mogelijk een vergadering organiseren over hoe we bij kunnen dragen aan de versterking van de strijd van de Thuiszorgmedewerkers in het bijzonder en de arbeidersstrijd (die zeer zeker in het najaar in Nederland begint los te komen) in het algemeen. In die bijeenkomst kunnen we de volgende punten bespreken.

Op de allereerste plaats met hen in discussie te gaan: hoe de solidariteit te organiseren onder de zorg en andere instellingen
Op de tweede plaats op verschillende plaatsen bijeenkomsten organiseren om info te geven over “hun” strijd
Op de derde plaats helpen om te proberen de strijdenden (Otto en Thuiszorg) met elkaar te verbinden
Op de vierde plaats (daarna) de opkomende strijd in de diverse sectoren (1) te sturen in de richting van vereniging.

Een en ander kan dus betekenen: eventueel opnieuw een oproep helpen verspreiden bij allerlei andere instellingen en bedrijven

Ik neem aan dat jullie dit voorstel serieus zullen overwegen. Ook als jullie het er niet mee eens zijn bijvoorbeeld omdat jullie
– een andere strategie voorstaan en andere doeleinden nastreeft;
– je al en liever met andere sectoren (immigranten b.v) bezighouden;
– problemen hebben om een samenwerking met de IKS aan te gaan.
mag het niet zo zijn dat een daadwerkelijke en gemeenschappelijke solidariteit met de strijd van alle werkers en instellingen niet kan plaatsvinden omdat ieder van ons toch op de eerste plaats aan ons (eigen) (anarchistische, marxistische, vrij communistische of anarcho-communistische) ‘heilige huisje’ de voorkeur geeft.

Laten we open en eerlijk zijn ten opzichte van elkaar: als wij vinden dat de arbeidersklasse in Nederland (als integraal deel van een internationale arbeidersklasse) alle steun kan gebruiken van diegenen die zich bewust zijn van het internationalistische karakter van de strijd, dan moeten we het opnemen tegen het systeem en de gevolgen van de crisis.

Vroeger hadden we als slogan: “één twee, drie vele Vietnams.” Misschien kan onze leus nu zijn “één, twee, drie vele Spanjes”. Algemene vergaderingen, zelfstandige organisatie van de strijd, actief zoeken naar solidariteit onder andere delen van de bevolking, uitdrukking geven aan de verontwaardiging over zoveel onrecht aangedaan …..door de aanvallen van de regering en de verschillende onderdelen van de staat.

Reacties zo spoedig mogelijk laten weten

Kameraadschappelijk,
arjan.de.goede@zeggis.nl (IKS)

(1) Speciaal onderwijs. openbaar vervoer van de grote steden, de gepensioneerden, de posterijen, enzovoort