Ga naar de inhoud

‘Revolutie’ in Spanje

Tijdens de laatste bijeenkomst van de CRIFA, de internationale overleggroep van de Internationale van Anarchistische Federaties (IFA) zijn de bezettingen in Spanje, in het bijzonder het bezettingskamp Puerta del Sol in Madrid aan de orde geweest. Een spreker van de Federacion Amarquista Iberica (FAI) merkte op dat er vanuit de beweging nog geen duidelijke anarchie … Continued

2 min leestijd
Placeholder image

Tijdens de laatste bijeenkomst van de CRIFA, de internationale overleggroep van de Internationale van Anarchistische Federaties (IFA) zijn de bezettingen in Spanje, in het bijzonder het bezettingskamp Puerta del Sol in Madrid aan de orde geweest.
Een spreker van de Federacion Amarquista Iberica (FAI) merkte op dat er vanuit de beweging nog geen duidelijke anarchie te verwachten was, al keerde men zich tegen het systeem. Er was echter teveel dreiging van overname door politieke partijen, met name waren trotzkisten actief. Enkele zich anarchist noemende autonomen gooiden met stenen.
Hij vroeg zich af of de FAI zich met die acties zomaar kon verenigen.
De secretaris van de IFA, eveneens lid van de FAI, antwoordde hierop dat de wijze waarop de opstanden werden georganiseerd, verdedigd tegen de politie en in stand werden gehouden, wel degelijk perspectieven bood voor de anarchistische opbouw van de samenleving. Er ontstond binnen de beweging een eigen organisatie, die de mensen van eten voorzag, er ontstonden algemene vergaderingen waarin werd geproken over de gang van zaken en het doel van de kampen, en vandaaruit kan een gezamenlijke structuur en vanuit deze praktijk kan een idee van anarchie ontstaan. Dan kan een perspectie voor een nieuwe samenleving groeien en dit kan de vage politieke oriëntaties waarmee men was begonnen overstijgen. Dan kan er ook een verklaring tot stand komen waarmee ook de IFA zich zal solidariseren en die ze internationaal zal kunnen propageren.
Het manifest van 15 april, waarvan hier een Engelse vertaling is opgenomen, werd tijdens de vergadering voorgelezen. De scepticus sprak hierna de vrees uit dat de beweging na de verkiezingen van zondag 22 mei zou afsterven. Dit lijkt op het moment waarop ik nu schrijf te worden gelogenstraft, want in de krant staat dat men verder gaat.