Ga naar de inhoud

Leesbaarheid

Ik ben heel enthousiast aan dit stuk begonnen. Lijkt me een heel interessant onderwerp. Helaas weet de schrijver de materie zo op te schrijven dat het onleesbaar en onbegrijpelijk wordt. Ik dank de schrijver voor zijn gedane moeite maar zou hem willen vragen zich in te leven in wat de lezers van het behandelde onderwerp … Continued

1 min leestijd
Placeholder image

Ik ben heel enthousiast aan dit stuk begonnen. Lijkt me een heel interessant onderwerp. Helaas weet de schrijver de materie zo op te schrijven dat het onleesbaar en onbegrijpelijk wordt.

Ik dank de schrijver voor zijn gedane moeite maar zou hem willen vragen zich in te leven in wat de lezers van het behandelde onderwerp af kunnen weten.

Met vriendelijke groeten