Ga naar de inhoud

Franse massale actiebeweging Les Soulevements de la Terre verboden door regering

Zoals de Franse autoriteiten al eerder gedreigd hebben, is nu op de wekelijkse ministerraad op 21 juni daadwerkelijk gebeurd. Een massale beweging (die zich onder andere weert tegen het in tijden van droogte roven van water door de agro-industrie), de koepel Le Soulevement de La Terre (SLT) is door de regering verboden verklaard.

6 min leestijd

Na een eerdere verklaring van de minister van Binnenlandse Zaken Darmanin eind maart hadden meer dan 100.000 mensen verklaard lid te zijn van de ‘organisatie’ SLT werd onder meer bekend door het oproepen tot de bestorming van het waterbassin-in-aanleg van de agro-industrie in St Soline en verenigt tal van lokale organisaties die zich verzetten tegen vernietigende infrastructurele projecten.

Het antwoord van de Franse staat was al eerder repressie. Ook gisteren werd er weer een serie huiszoekingen en arrestaties verricht.
Maar zoals het commentaar in dagblad Liberation constateert: ecoterrorisme bestaat helemaal niet, hoewel de regering daarmee schermt, maar eco-antiterrorisme wel degelijk!

In een verklaring tonen de mensen achter SLT zich niet erg onder de indruk. Het verbod (officieel: bevel tot ontbinding) werd verwacht. Ze roepen nu op om zich op te delen in de 180 lokale comitees die het platform vormden en overal te ontspruiten. In 100 steden en dorpen zijn al demonstraties ter steun aangekondigd, die om 19 uur beginnen. En verder zijn er duizelingwekkend veel activiteiten aangekondigd, zoals een verzetstocht van Ste Soline naar Parijs van 18-27 augustus waaraan iedereen mee kan doen.

De verklaring met aanbevelingen voor acties en communicatiekanalen is hieronder voor u vertaald door de ijverige tiepist bij globalinfo.nl.

Oproep voor de Opstanden der Aarde

– Wat overal groeit kan niet worden ontbonden

Op 21 juni heeft de regering tijdens een vergadering van de ministerraad de procedure in gang gezet om Les Soulèvements de la Terre te ontbinden. Na eerst hun verminkende granaten in ons gezicht te hebben gegooid, beweren ze nu dat we niet langer het recht hebben om samen te bestaan of ons te organiseren. Nu beweerren ze dat ze een opstand met alle mogelijke middelen kunnen ontbinden – zelfs door activisten thuis te arresteren, zoals op 20 juni het geval was.

Vanuit de sinistere kantoren van Place Beauvau (Ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs, vert.) was deze ontbinding bedoeld als de laatste strohalm. Het moest het einde van een verhaal zijn. En toch vertellen de geruchten die zich verspreiden over het land, waar de hoop nog steeds ontluikt, een ander verhaal. Aanstekelijke geruchten en ontelbare uitbarstingen van solidariteit herinneren ons eraan dat de ergste aanslagen soms onverwachte omkeringen teweegbrengen.

Wat als deze ontbinding in feite een ministeriële oproep was om zich aan te sluiten bij een grote verzetsbeweging? Een netwerk dat al 110.000 verklaarde leden telt, 180 lokale comités en evenveel mensen die betrokken zijn bij het openbare leven, collectieven en vakbonden. Een beweging die zogenaamd verboden is maar collectief niet te stoppen, doelwit van de autoriteiten maar geworteld in de regio’s, aanwezig op werkplekken en scholen, schuren en achterkamertjes, tot in het hart van overheidsdepartementen. De regering wilde ons doen verdwijnen, maar in werkelijkheid worden we elke dag zichtbaarder.

Meer dan duizend mensen hebben al hun intentie uitgesproken om dit decreet aan te vallen en iedereen die zich wil aansluiten bij deze historische juridische actie kan dit formulier invullen.

Gezien de hardnekkigheid van deze dreiging bieden we je een geweldig spel aan. Een spel dat niet serieuzer kan, een spel dat een netwerk van verzet vormt. De komende dagen en weken gaan we samenwerken om de opstanden der Aarde op 1000 manieren in de publieke arena te laten verschijnen: voor cafés en sociale centra, tijdens koffiepauzes, via open bijeenkomsten, internationale antennes, opschriften op muren, spandoeken en feesten, ontwapening en uitgestoken tongen.

Ondanks de ontbinding zullen Soulèvements weer opduiken op het moment zelf, op bouwterreinen of in het hart van een industrieterrein, straten overspoelen met kreten tegen de marktorde, wortel schieten in guerillatuinen, volkshuizen of gemeenschappelijke boerderijen. Het is aan jou en ons om elkaar te vinden.

Wat overal groeit, kan niet worden ontbonden.

De opstanden beginnen vanavond (21 juni, vert) met steunbetuigingen in meer dan 100 steden in heel Frankrijk om 19.00 uur, voor de gemeentehuizen.

Wij, deelnemersters aan de Opstanden overal, roepen jullie op om je aan te sluiten bij de meer dan 180 lokale comités die de afgelopen maanden gevormd zijn (1), bij de honderden lokale verzetsgroepen en strijdgroepen, en bij de bestaande vakbondsafdelingen die openlijk hun lidmaatschap van de beweging hebben afgekondigd. Het woord van de Opstanden der Aarde is van hen, en het is van jullie.

Samen zullen we onze gewonden blijven steunen. We gaan de strijd om de grond overal voortzetten en in nog grotere aantallen samenkomen.

Er zijn al twee evenementen gepland voor deze zomer, twee essentiële momenten voor actie over het delen van water op het hoogtepunt van de zomer en midden in een historische droogte:

Het waterkonvooi van Sainte-Soline naar Parijs van 18 tot 27 augustus

De actiecampagne 100 dagen om op te drogen

Naast deze paar nauwe referentiepunten gaan we de partnerschappen smeden die nodig zijn om de opmars van bitumen, de uitdroging van de bodem, de vergiftiging van het water en de ontbinding van banden echt een halt toe te roepen.

We zullen elkaar weer ontmoeten. Jij bent, wij zijn, Les Soulèvements de la Terre.

Uit solidariteit met de ontbinding van de beweging hebben verschillende media toegezegd om de komende weken en maanden ruimte te bieden aan informatie over de activiteiten van de beweging in het hele land. De eerste zijn: basta!, Cerveaux Non Disponibles, Reporterre, la Relève et la peste, Contre-attaque, Le Média, Partager c’est sympa, Lundi Matin, Dijoncter.info, Terrestres, enz.

Deze verschillende kanalen, in solidariteit gecreëerd door supporters of organisaties, zullen ook onderdak bieden aan de vele gedecentraliseerde stemmen die vandaag de dag beweren Soulèvements de la Terre te zijn:

Een Mediapart blog door vrienden van Soulèvements de la Terre

Een inter-orga telegram kanaal waar je lid van kunt worden: https://t.me/infoline_25mars

Een e-mailadres voor vrienden van de beweging die zich inzetten om informatie te verzamelen en door te geven over hoe verschillende bestaande lokale organisaties en strijdgroepen van plan zijn om lokaal gevolg te geven aan deze oproep:

lesamiesdessoulevements@cryptomail.ch 

In het licht van de dreigende censuur door de Franse regering hebben een aantal organisaties en media aangekondigd dat ze internationale steun- en steunpunten voor Soulèvements de la Terre zullen opzetten in Italië, Zwitserland, België, Spanje en de Verenigde Staten.

Juridische ondersteuningsteams zullen de lopende procedures blijven volgen: antirep-bassines@riseup.net, legal-lutteslocales@riseup.net

Een beweging kan niet worden ontbonden!