Ga naar de inhoud

Waarom Bolivia de Alternatieve Klimaattop organiseert

“The central aim of any climate summit is not to save itself and accept any outcome, but to come to an agreement that will save humanity.” Een bericht aan media dat op 11 april uitgebracht werd door de World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth.  Meer dan 10.000 personen en 50 regeringen hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan deze historische bijeenkomst.

3 min leestijd
Placeholder image

Dit stuk verscheen eerder op 12 april op de website ‘climate and capitalism’

Pablo Solon, de Boliviaanse ambassadeur bij de VN veroordeelde tijdens een persconferentie bij de UNFCC-onderhandelingen in Bonn op 10 april de voortdurende pogingen van sommige ontwikkelde landen om een sterk uitgeklede versie van het verdrag van Kopenhagen op te leggen als basis voor komende onderhandelingen:
” De enige manier om de onderhandelingen weer op gang te krijgen, niet alleen voor Bolivia of anderen landen, maar voor al het leven, biodiversiteit, onze Moeder Aarde, is door de civiele maatschappij weer in het proces te betrekken.”

Solon legde uit dat het deze overtuiging was die Bolivia motiveerde om een historische Wereld Volksconferentie over Klimaatverandering en de Rechten van Moeder Aarde te beleggen van 19-22 april 2010, waar meer dan 15.000 mensen en tot aan 70 regeringen verwacht worden als deelnemers.
“Het centrale doel van elke klimaatconferentie is niet om zichzelf te redden en elke mogelijke uitkomst te aanvaarden, maar om tot een overeenkomst te komen die de mensheid kan redden.” Solon verklaarde dat het Verdrag van Kopenhagen een trieste “stap terug” betekende en dus nooit aanvaard zou kunnen worden als basis voor verdere onderhandelingen. Solon wees erop dat de eigen analyse van de EU erkende dat het zou leiden tot een toename van de temperatuur met vier of vijf graden.

“Dat is geen oplossing. Toch hoorden we op deze onderhandelingen [in Bonn] nooit ontwikkelde landen dit toegeven. De VS beweerde in tegendeel dat dit de beste overeenkomst is die er is. Zijn we echt bereid om te zeggen dat toestaan dat de temperatuur met vier of vijf graden stijgt, een goed resultaat is?”

Solon herhaalde de eisen van veel ontwikkelingslanden door de geindustrialiseerde landen op te roepen om het vertrouwen te herstellen. “Je kunt vertrouwen niet herstellen door het legalizeren van dezelfde methodes die geleid hebben tot de mislukking van Kopenhagen.” Solon riep op om de besprekingen weer terug te brengen op het niveau van een volledig UNFCC-proces en verder te bouwen op de overeenkomst van COP 15.

Solon’s commentaar op het nieuws dat de VS en Denemarken hulp aan landen als Bolivia introkken omdat deze zich verzet hadden tegen het Verdrag van Kopenhangen, was “Dat is hun recht, maar is oneerlijk en duidelijk een poging om Bolivia te bestraffen. Wat voor onderhandelingen zijn het, als je geld verliest als je het er niet mee eens bent?”. Solon verklaarde dat Bolivia zich niet door zulke dreigementen zou laten intimideren. “Wij zijn een eervol en onafhankelijk land en we zullen onze positie blijven innemen.”

———————-
Aanstaande zaterdag, 17 april is er van 12.00-15.00 een solidariteitsbijeenkomst met de klimaattop in Bolivia op het Museumplein in Amsterdam. Zie meer info hier
The Guardian meldde afgelopen zondag dat arme landen via financiele steun onder druk worden gezet door rijke landen om hun beleid te accepteren.
Bericht daarover op joop.nl