Ga naar de inhoud

za 17: Manifestatie Steun de klimaattop in Bolivia

zaterdag 17 april 2010, 12 tot 15 uur
Museumplein te Amsterdam

1 min leestijd
Placeholder image

Climate Justice Action organiseert deze manifestatie – als etappe in een  langer durende campagne in aanloop naar de klimaattop in Mexico  komende winter – om:
(1) Solidariteit te betuigen aan de sociale klimaattop in Cochabamba,  Bolivia: ”World People’s Conference on Climate Change and the  Rights of Mother Earth”;
(2) De aandacht van het Nederlandse publiek en de media te vestigen  op de klimaatalternatieven die daar geformuleerd worden;
(3) Alle Nederlandse organisaties rond dit thema bijeen te brengen.  Van 12 tot 15 uur zullen er sprekers en muziek te horen zijn en hebben  organisaties de gelegenheid om informatietafels in te richten.  Tot slot zal er een People’s Assembly georganiseerd worden waarin  iedereen kan deelnemen om te praten over milieu en acties.

Climate Justice Action is een wereldwijd netwerk van mensen en groepen  die een radicale sociale koerswijziging voorstaan, die niet langer willen  wachten op de welwillendheid van de politiek en het bedrijfsleven en die  het belang inzien van massale en directe actie ten aanzien van milieu,  klimaat en sociale leefomgeving.  email: contact@climate-justice-action.nl
website.

Eerder stuk over klimaattop.
Site van de conferentie in Bolivia,

SYSTEM CHANGE, NOT CLIMATE CHANGE!  RECLAIM POWER