Ga naar de inhoud

Voor de afschaffing van de handelsmaatschappij, voor een levende maatschappij

Weer een heel boek van Raoul Vaneigem, vertaald door Geert Carpels. Over het ‘afschaffen van de handelsbeschaving’. Hieronder de flaptekst en inhoudsopgave, en een link naar de hele 77 pagina’s als pdf.

Voor de afschaffing van de handelsmaatschappij voor een levende maatschappij Raoul Vaneigem, Payot – Rivages Petite Bibliothèque, 2002, uitgave 2006

3 min leestijd

Achterflap

Onze enige kans om de handelsbeschaving af te schaffen schuilt in het benadrukken van de opkomst van een menselijke beschaving, waarbij we ons dienen te baseren, met de intentie om ze te overstijgen, op de enige echte nieuwe economie. Het is tijd om er bewust van te worden: onze rijkdom schuilt in een leven dat wordt gelouterd door de vooruitgang van de menselijke gevoeligheid en intelligentie. We hebben dat leven niet op te offeren noch terug te betalen met de prijs van de tegenslag. Onze strijd draait niet meer om het overleven in een maatschappij van predators maar om het leven tussen de levenden.

Lees hier het hele boek als pdf

Inhoud

I Tegen de zakenwereld die voorwendt ons te regeren

Een maatschappij in de greep van de gekte van het duizelingwekkende geld

Op de ruïne van de godsdiensten rijst een godsdienst van het geld

Het nihilisme is de filosofie van het zakendoen geworden

Het wereldrijk van de lokale en internationale maffia

De markt van de veiligheid betrekt zijn winst uit de angst

De implosie van het handelstotalitarisme

II Aan wie de opkomst van een nieuwe maatschappij blijft ontkennen

De blinde luciditeit en het betogende obscurantisme

De strijd tegen de economische dwingelandij mag zich niet langer op het terrein van de tegenstander begeven

Komaf maken met het triomfalisme van de wanhoop

Tegen het verwijt van de utopie

Over de dubbelzinnigheid van de ethiek en het geweld in het verzet tegen het handelstotalitarisme

De basis leggen van een menselijke samenleving

1 De terugkeer naar de gebruikswaarde van de koopwaar

2 De lokale collectieven en het uitoefenen van een directe democratie

Kritiek van de burgerlijke vergaderingen en organisaties

Principes voor de organisatie van lokale vergaderingen

Enkele voorstellen voor het menselijke beheer van het publieke goed

a Hernieuwbare energieën gebruiken om te beantwoorden aan de noden van verwarming en elektriciteit van de stedelijke en landelijke bevolkingen.

b Een natuurlijke landbouw en een kwaliteitsmarkt ontwikkelen die bijdragen tot het herstel van de goede smaak en de gezondheid.

c Een onderwijs heropbouwen dat in hoe langer hoe erbarmelijker toestanden terecht komt.

d Het stedelijke en landelijke weefsel herstellen.

e De rechtspraak vernieuwen.

f De kosteloosheid van de openbare diensten aanmoedigen.

g De budgettaire prioriteiten herzien.

h Een einde maken aan de politiek van het verbod op geld.

3 Werken vervangen door creëren

4 Het zelf uitvinden van een levensstijl luidt de afschaffing in van de handelsmaatschappij door de levende maatschappij

Lees hier het hele boek als pdf