Ga naar de inhoud

TTIP: nieuw voorstel EU geeft bedrijfsleven ongeziene invloed op besluitvorming

Op 17 februari, net voor de 12de ronde in de onderhandelingen voor het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsakkoord (TTIP) legde de Europese Commissie een nieuw voorstel voor “Regelgevende Samenwerking” op tafel. Dit document is vorige week uitgelekt.

3 min leestijd

(Bron: website 11.11.11)

11.11.11 vindt dit voorstel niet aanvaardbaar, de Commissie geef het bedrijfsleven een ongeziene invloed op de besluitvorming.

Van harmonisering van bestaande regelgeving komt niet veel in huis

Van bij het begin van de onderhandelingen had de Europese Commissie (EC) aangekondigd dat TTIP grote economische voordelen zou brengen door de uiteenlopende normen van de VS en de EU te harmoniseren. Daardoor zouden grote kosten bespaard worden. Omdat de VS- en EU-normen inderdaad uiteenlopen en vooral niet dezelfde hoge mate van bescherming bieden voor de gezondheid, de consumenten en het milieu deed de aankondiging van de EC veel ongerustheid ontstaan: harmoniseren tussen hogere en lagere houdt voor de hoogste een verlaging in. Ondertussen hebben beide partijen echter beloofd dat ze geen enkele norm zullen verlagen (waardoor er echter meteen ook minder economisch voordeel zal zijn).

Als er niet aan de bestaande normen geraakt wordt, dan willen beide partijen er wel voor zorgen dat de toekomstige normen in een vroeg stadium op elkaar afgestemd geraken. Oorspronkelijk had de EC hiervoor een gezamenlijk “Regelgevend Samenwerkingsorgaan” voorgesteld waaraan zowel de nieuwe regelgevende voorstellen van de EU en VS als van de Europese lidstaten als Amerikaanse staten zouden voorgelegd worden. Dit stuitte zowel bij de lidstaten als het middenveld op protest.

VS en bedrijven krijgen groter zeggenschap in vroeg stadium

Het vorige week gelekte en ondertussen door de Commissie gepubliceerde voorstel schrapt het samenwerkingsorgaan en beperkt de regelgevende samenwerking tot de federale regelgeving (dus niet die van de staten en de lidstaten). Maar het voorziet wel nieuwe organen en procedures die de Commissie en de Amerikaanse federale overheid veel macht geven en het bedrijfsleven erg veel invloed nog voor de regelgevende voorstellen aan het Europese parlement en de Raad worden voorgelegd.

In het voorstel moeten de VS-administratie en de EC hun regelgevende plannen zo snel mogelijk aan elkaar voorleggen. “Stakeholders” – in de praktijk vooral de grote verenigde trans-Atlantische industriële lobby’s – mogen ook voorstellen doen. EC en VS-administratie bekijken dan welke gezamenlijk aanpak mogelijk is en gieten dit in wetgevende en uitvoerende voorstellen. Ondertussen houden ze de “stakeholders” op de hoogte die kunnen interveniëren door bijkomende voorstellen te doen waarop de EC en de VS-administratie moeten reageren. Pas dan komen in de EU het Europees Parlement en de Raad aan de beurt. Een regelgevende “impact assessment” zorgt er tegelijk voor dat de nieuwe regelgeving zou weinig mogelijk handelsverstorend is.

11.11.11 vreest dat deze “Regelgevend Samenwerking” een groot bureaucratisch labyrint wordt dat bedrijfslobby institutionaliseert en uitbreidt en democratische besluitvorming uitholt. Als dit in TTIP komt en nadien als voorbeeld gebruikt wordt voor handelsakkoorden tussen de EU en ontwikkelingslanden kan dit soort van “samenwerking”, omwille van het machtsonevenwicht, bovendien een voortdurende bron zijn van inmenging en dominantie.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handelsbeleid en campagne voedsel