Ga naar de inhoud

Stop de oorlogsverklaringen! Het is tijd voor diplomatie!

Verklaring van het netwerk No to war – no to NATO network van 08-03-2024

3 min leestijd

Verklaring van het netwerk No to war – no to NATO network van 08-03-2024

Foto: rawpixel publiek domein (CC0)

Tijdens een Europese top in Parijs vorige maand verklaarde de Franse president Macron dat grondtroepen van NAVO-landen konden worden ingezet in Oekraïne. Zijn verklaring is symptomatisch voor de gevaarlijke oorlogslogica waarin we terecht zijn gekomen. Hij draagt bij aan de self-fulfilling prophecy van militarisme die de veiligheid en stabiliteit op het hele Europese continent bedreigt. Hoewel er geen serieuze steun is gekomen voor deze onverantwoordelijke verklaring, dreigen dergelijke voorstellen de escalatie van geweld aan te wakkeren. Er is terecht opgemerkt dat het sturen van NAVO-troepen naar Oekraïne een snelle weg zou zijn naar de derde wereldoorlog – waarschijnlijk ook een kernoorlog.

Macron laat geen twijfel bestaan over zijn doel. In plaats van een onderhandelde oplossing die rekening houdt met de onderliggende oorzaken van de oorlog en kan leiden tot een eerlijke en duurzame vrede, pleit de Franse president voor een overwinning op Rusland. “Rusland kan en mag deze oorlog niet winnen”, zegt hij, eraan toevoegend dat “alles mogelijk is als het nuttig is om ons doel te bereiken” – inclusief het sturen van grondtroepen.

NAVO-leiders blijven de illusie creëren dat Oekraïne kan winnen op het slagveld en dat we alle mogelijke steun moeten geven om deze verschrikkelijke oorlog voort te zetten. Daartoe hebben ze de zelfverklaarde rode lijnen over de aard van militaire steun en bewapening steeds verder opgeschoven, van ‘defensief’ naar steeds offensiever en krachtiger wapens.

De taboes op het leveren van wapensystemen zoals tanks, gevechtsvliegtuigen en langeafstandsraketten, die aanvankelijk als problematisch en escalerend werden gezien, zijn één voor één weggevallen. Meer dan twee jaar na de illegale Russische invasie in Oekraïne heeft de militaire strategie – waaraan alle betrokken partijen gehecht blijven – eindeloze bloedige loopgravenoorlogen veroorzaakt. Maandenlange patstellingen aan het front hebben vele tienduizenden levens geëist.

De aanhoudende oorlogsretoriek is bedoeld om een cultuur van angst te verspreiden. Mensen moeten ervan overtuigd zijn dat een directe gewelddadige confrontatie met Rusland op handen is, om stijgende militaire uitgaven te steunen, zelfs ten koste van sociale uitgaven. Het resultaat van deze angstzaaierij en toenemende militarisering is dat een uitbreiding van de oorlog – inclusief het toenemende risico op een kernoorlog – steeds waarschijnlijker wordt.

Het internationale netwerk ‘No to War no to Nato’ roept onze politici op om een einde te maken aan de spiraal van geweld en militarisering van onze samenleving. Er bestaat niet zoiets als militaire veiligheid, alleen menselijke veiligheid. Wat we nodig hebben is een vredesbeleid gebaseerd op diplomatie: onderhandelingen, staakt-het-vuren en de-escalatie. Wat we nodig hebben is sociale en milieubescherming. We roepen de mensen, vakbonden en andere sociale en maatschappelijke organisaties op om in actie te komen: om te voorkomen dat Europa volledig in de greep raakt van het militarisme en de oorlogskrachten.