Ga naar de inhoud

ReCommons Europe: voorstellen voor alternatieven voor het EU-beleid

Presentatie van het tweede ReCommons Europe-manifest – Een belangrijke ontmoeting in de zoektocht naar alternatieven

7 min leestijd
cadtm1

(Door Mats Lucia Bayer, ReCommons Europe , bron: website CADTM, vertaling globalinfo.nl)

https://www.cadtm.org/Presentation-of-the-second-ReCommons-Europe-manifesto-A-key-encounter-in-the

De ReCommons Europe-ontmoeting vond plaats in Brussel op 22 en 23 september 2020 onder de titel Let Us Act Now: Internationalistische alternatieven voor het EU-beleid in het tijdperk van SARS-CoV-2. In de loop van deze ontmoetingsdagen introduceerden we het manifest ReCommons Europe: Impact van Europees beleid op het mondiale Zuiden en Mogelijke Alternatieven (online beschikbaar).

In 2020 hebben de Covid-19-pandemie en de gezondheidsmaatregelen die in de meeste landen zijn genomen, activistische organisaties ertoe aangezet de opzet van hun bijeenkomsten en evenementen te heroverwegen. In het geval van het ReCommons Europe Project was het essentieel om het manifest voor het einde van het jaar te kunnen introduceren. Oorspronkelijk hadden we deze bijeenkomst gepland in Kinshasa in april en in Brussel in mei. De beperkingen van Covid dwongen ons echter om ons plan te herzien. We vonden het belangrijk om zoveel mogelijk activisten fysiek samen te brengen, rekening houdend met de gezondheidsaanbevelingen. Daarom organiseerden we deze ontmoetingsdagen op een hybride manier, door een combinatie van face-to-face en online dynamiek.

Met behulp van technici en tolken zijn we erin geslaagd om 40 deelnemers daadwerkelijk in de zaal te krijgen en tot 70 deelnemers online te krijgen. Dankzij het online formaat hadden we deelnemers uit 22 landen (Argentinië, België, Colombia, de Democratische Republiek Congo, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Haïti, Hongarije, India, Ierland, Italië, Kenia, Marokko, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Zuid-Afrika, de Spaanse staat, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk).

cadtm2

We presenteerden elk van de onderwerpen die in dit tweede deel van het ReCommmons Europe-manifest (waarvan het eerste deel in 2019 werd gepubliceerd) worden behandeld. De onderwerpen die in dit manifest aan de orde komen, dat voornamelijk het beleid van de Europese landen ten aanzien van de volkeren in het Zuiden behandelt, waren onder meer het beleid dat leidt tot schulden; het handelsbeleid en de vrijhandelsakkoorden; het beleid inzake migratie en grensbeheer; het beleid inzake wapenhandel; de spoliatie van rechten en culturele goederen die toebehoren aan de volkeren in het Zuiden, wat leidt tot eisen tot herstel en restitutie. Elk van deze kwesties werd besproken in diepgaande debatten die op de CADTM-website werden geplaatst. Naast de introductie van het manifest maakte het format van de ontmoeting het mogelijk om online ontmoetingen tot stand te brengen tussen activisten die actief zijn op verschillende onderdelen van de strijd en die normaal gesproken weinig mogelijkheden tot interactie hebben.

Deze presentatie markeerde ook de voltooiing van het project ReCommons Europe, dat sinds begin 2018 activisten en onderzoekers samenbrengt met het gemeenschappelijke doel om concrete voorstellen voor een alternatief beleid op Europees niveau te ontwikkelen. Ons uitgangspunt was dat de bevolking het zwaarst wordt getroffen door de meervoudige (economische, geopolitieke, representatieve) crises die de Europese landen hebben doorgemaakt. De door de EU voorgestelde oplossingen hebben de sociale crisis alleen maar verergerd, wat samen met een steeds openlijker xenofoob beleid de deur heeft geopend voor enkele van de meest reactionaire bewegingen sinds decennia. De eerste doelstelling van het ReCommons Europe-project was het formuleren van een antwoord op de dringende behoefte aan concrete alternatieven. In dit opzicht bevatten de twee delen van het ReCommons Europe Manifest een strategische dimensie in de manier waarop de voorgestelde maatregelen worden geformuleerd, met inbegrip van maatregelen die op korte, middellange en lange termijn moeten worden genomen, allemaal met het oog op het teweegbrengen van radicale veranderingen in de Europese landen.

Bovendien werd het project verrijkt door de ervaring van de laatste tien jaar met mobilisatie en de pogingen van de linkse krachten om invloed uit te oefenen op de instellingen. Zo roept ReCommons Europe niet alleen de vraag op naar de macht, maar ook naar het soort relatie dat moet worden aangeknoopt met overheidsinstellingen in Europese landen. De verschillende ervaringen van basisorganisaties die in Europa tot de overheid zijn verkozen, zijn een waarschuwing voor het altijd aanwezige gevaar van een groeiende ontkoppeling van de bevolking die hen aan de macht heeft gebracht en van het ontstaan van een afstand tot de krachten die een dagelijkse strijd leveren om de samenleving te veranderenn. In dit opzicht leek het belangrijk dat dit voorstel voor een radicaal programma afkomstig was van sociale bewegingen om hen in staat te stellen druk uit te oefenen buiten de instellingen om.

Bovendien werd op de ontmoetingsdagen “Let us Act Now”, die gedurende twee dagen plaatsvonden, ook de presentatie georganiseerd van de Packages for Common Demands en de campagne voor een Covid Tax, waarbij ook de CADTM betrokken is. Ons doel was het bevorderen van het noodzakelijke debat over alternatieven voor het huidige beleid, in een context van maatschappelijke urgentie zoals die van de Covid-19 pandemie.

cadtm3

Een aantal leden van het Europees Parlement nam deel aan het evenement, waaronder Miguel Urbán Crespo (Anticapitalistas, Spaanse staat), Leila Chaibi (France Insoumise), José Gusmão (groep van Europees Unitair Links, Portugal), leden van het team van Manon Aubry (France Insoumise), Paul Murphy (voormalig lid van het Europees Parlement en momenteel lid van het Ierse parlement); ook aanwezig was Germain Mugemangango (woordvoerder van de Arbeiderspartij van België – Parti du Travail de Belgique, PTB – aan Franstalige zijde en voorzitter van de PTB-parlementsgroep in het Waalse parlement – België).

Hieronder volgt een overzicht van de sessies van 22 september

10-13.00 uur Eerste sessie

Deelnemers stellen zich voor

Presentatie van de drie initiatieven:

  • ReCommonsEurope – Effect van het Europese beleid op het Zuiden en mogelijke alternatieven;
  • Pakket van gemeenschappelijke eisen;
  • Covid Tax. Miguel Urban (MEP – Anticapitalistas).

Annuleer de onwettige en onrechtmatige claims van Europese landen op derden en geef absolute prioriteit aan de mensenrechten.

Geïntroduceerd door Rémi Vilain (CADTM) en Tijana Okics. Eerste commentaar: Dominic Brown (AIDC, Zuid-Afrika).

Beëindiging van het onmenselijke migratiebeleid van het Fort Europa.

Ingeleid door Mats Lucia Bayer (CADTM) en Sara Prestinani (EuroMed Rigths). Respondenten Mamadou Ba (SOS Racisme Portugal), Mamadou Bah (CADTM België) en Helena Maleno (Coördinator voor Caminando Fronteras en mensenrechtenactivist).

{youtube}WlyE4tMrMUs{/youtube}

14-16.00: Tweede sessie

Beëindiging van het neokoloniale beleid van de EU op het gebied van handel en investeringen

Door Maria Elena Saludas (ATTAC-CADTM Argentinië) en Omar Aziki (ATTAC-CADTM Marokko). Respondenten: Monica Vargas (TNI – Amsterdam) en Patrick Bond (Zuid-Afrika).

{youtube}WlyE4tMrMUs{/youtube}

Een project tegen militairistisch Europa

Ingeleid door Stathis Kouvelakis (EreNSEP). Respondenten: Yvonne Ngoyi (CADTM DRC) en Broulaye Bagayoko (CAD Mali).

{youtube}PlcUMeZmAnQ{/youtube}

Na de misdaden van de Europese koloniale machten in het verleden en het Europese neokolonialisme is herstel nodig.

Ingeleid door Camille Chalmers (PAPDA Haïti, CADTM-lid). Respondenten : Mireille Fanon Mendès-France (Stichting Franz Fanon) en Véronique Clette-Gakuba (Socioloog, Vrije Universiteit van Brussel).

{youtube}ypYlRV4QqgA{/youtube}

16:30 – 17.00 Conclusies

Wat nu?

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de ernstigste crisis van het kapitalistische systeem. We moeten ook in gedachten houden dat 2019 een jaar was van massale sociale mobilisatie over de hele wereld. Het kapitalistische systeem valt uit elkaar. Het is duidelijk dat het huidige beleid niet voldoet aan de meest urgente behoeften van de mensen. Meer dan ooit hebben we behoefte aan concrete alternatieven die een radicale verandering teweeg kunnen brengen in de richting van een sociaal rechtvaardige en ecologisch verantwoorde samenleving. De verschillende crises die onze samenleving doormaakt, kunnen ook de omstandigheden van de strijd veranderen. Wij zijn ervan overtuigd dat de analyses van ReCommons Europe een goed uitgangspunt vormen voor de debatten over de programma’s voor de komende jaren.

(Videos and fotos : Zin TV en Beatriz Ortiz)