Ga naar de inhoud

Onttrekking van rijkdom aan de armsten is de regel, niet de uizondering

Voor elke Euro die in overzeese hulp aan ontwikkelingslanden wordt overgemaakt, wordt €5 terug overgemaakt, volgens een nieuw rapport Catch Them If You Can, dat vandaag in Dublin is gelanceerd door de mensenrechteneducatieorganisatie 80:20 Educating and Acting for a Better World.

3 min leestijd

(Bron: 80:20, vertaling globalinfo.nl die graag donaties ontvangt)

De omvang van de overdrachten van arm naar rijk is zowel onthutsend als volkomen onverdedigbaar, volgens de auteurs van het rapport Tony Daly en Colm Regan.

Op basis van de officiële cijfers die door de onderzoekers zijn gevolgd, bedraagt de netto-overdracht van middelen van ontwikkelingslanden naar “ontwikkelde” landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië en Duitsland, een verlies van 1,1 biljoen euro gedurende de eerste drie jaar van de wereldwijd overeengekomen Sustainable Development Goals (ontwikkelingsdoelstellingen voor duurzame ontwikkeling).

De auteurs stellen dat “Als een “business-as-usual-aanpak wordt gehandhaafd, schatten we op basis hiervan een nettoverlies voor de armsten in de wereld van ten minste 5,5 biljoen euro in 2030. Dit vertaalt zich in minder ziekenhuizen, artsen, leerkrachten, wegen en water- en sanitaire voorzieningen. Het vertraagt of belemmert zelfs de vooruitgang om de honger in de wereld aan te pakken en de armoede uit te roeien onder degenen die het minst in staat zijn om te ageren. Het publiek van de EU verwacht beter.”

Het voorzien in de sociale basisbescherming gedurende één jaar voor de 59 landen met de laagste inkomens, zoals geboortezorg, kinderbijslag en kosten voor zorg bij invaliditeit, zou $105 miljard kosten; het aanpakken van de biodiversiteit zou $9 miljard kosten en onderwijs op alle niveaus zou $259 miljard kosten, bij wijze van vergelijking.

Alleen al in 2015 waren de landen in Afrika nettoschuldeisers van de rest van de wereld voor een bedrag van 41,3 miljard dollar. Veel meer rijkdom verliet in dat jaar het armste continent ter wereld (203 miljard dollar) dan er binnenkwam (162 miljard dollar).

In de aanloop naar de 75e Algemene Vergadering van de VN, die op 15 september plaatsvindt, roept 80:20 Educating and Acting for a Better World politici, instellingen en transnationale ondernemingen in de EU op om de financiële middelen die bijdragen aan de onderontwikkeling bij de wederopbouw van de COVID-19-crisis tot een minimum te beperken.

Het rapport concludeert: “Het heeft weinig zin om te proberen de effectiviteit en de impact van investeringen gericht op betere bestaansmiddelen en op mensenrechten te verbeteren als het ‘business as usual’-model van de financiële stromen uit de ontwikkelingslanden ongehinderd blijft functioneren.”

Catch Them If You Can benadrukt ook de noodzaak om illegale activiteiten aan te pakken, zoals het bestrijden van illegale geldstromen, het groeiende gebruik en de bevordering van belastingparadijzen, de hervorming van internationale investeringsovereenkomsten en het aanpakken van de problematiek van de buitenlandse schuldenlast als uitdagingen die niet kunnen worden genegeerd, met name omdat de ongelijkheden binnen en tussen landen in het kader van de COVID-19-pandemie groter worden.

Meer informatie en tips over hoe ‘ze te pakken’ op de website
Download het rapport hier (pdf)