Ga naar de inhoud

Koolmees aasgier!

Een koolmees is een onschuldig vogeltje van ongeveer 15 centimeter met een gele borst waarover een zwarte streep loopt. Maar onze minister Koolmees (D’66) is allerminst onschuldig. Hij is een aasgier, een beest dat leeft van de resten van dode dieren. En dat is waar deze minister mee bezig is: een karkas maken van ons pensioenstelsel!

2 min leestijd

(Door Rob Lubbersen, oorspronkelijk verschenen op konfrontatie.nl Foto Roel Wijnants cc/flickr)

Op 1 februari schreef Koolmees namens het kabinet-Rutte een brief over de pensioenen in Nederland. Hij had gemakkelijk met enkele gebaren kunnen komen voor de werkende mens en de gepensioneerden. Hij had bijvoorbeeld de AOW-leeftijd op 66 jaar kunnen bevriezen. Desnoods op het huidige niveau van 66 jaar en drie maanden. Hij had bijvoorbeeld de boete voor mensen met zware beroepen die eerder stoppen met werken kunnen afschaffen. Desnoods verlagen. Hij had bijvoorbeeld kunnen aankondigen iets te gaan doen voor kleine zelfstandigen, de zzp’ers. En hij had de rekenrente kunnen aanpassen, zodat indexering van de pensioenen weer mogelijk is.

Niets van dat al!

In plaats daarvan handhaaft hij de verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor onze kleinkinderen mogelijk tot hun 80e moeten doorwerken. Mensen met zware beroepen, van bouwvakker tot en met verpleegster, worden niet ontzien. Zzp’ers worden het bos in gestuurd. De rekenrente wordt niet aangepast, waardoor wel 2 miljoen gepensioneerden er volgend jaar in koopkracht 15% op achteruit gaan. Na nu al ruim 10 jaar op 0 vooruitgang te hebben gestaan. Én waardoor jongeren minder pensioen opbouwen voor later! Terecht hebben alle vakbonden – FNV, CNV en VCP – dit een oorlogsverklaring genoemd.

Geen uitnodiging voor een nieuw gesprek!

Natuurlijk huichelen Koolmees en Rutte dat ze wel graag weer met de vakbonden om tafel willen gaan zitten. Maar hun daden doen anders vermoeden. Het leek er even op dat ze hun neoliberale plannen vol zogenaamde transparantie en individuele keuzevrijheid op de lange baan hadden geschoven. Dat ze het stelsel van gezamenlijke solidariteit niet zouden durven aanpakken. Maar Koolmees en Rutte zijn terug op hun oude pad. Met plannen die uiteindelijk het pensioenstelsel in handen moeten spelen van particuliere verzekeraars en banken. Het gaat immers om ruim 1400 miljard euro! Bijeen gespaard door mannen en vrouwen tijdens hun werkzame leven.

Ons geld!

Terecht roepen de vakbonden op om actie te voeren tegen de snode pensioenplannen van dit kabinet. In bedrijven, in instellingen, op straat, op school, in de kroeg, bij de sportclub, in gele hesjes, in rode hesjes, desnoods in pimpelpaarse hesjes. We moeten minister Aasgier stoppen. Allemaal op weg naar 18 maart – een hoogtepunt in de strijd voor

Een AOW op maximaal 66 jaar!

Een goed pensioen voor iedereen!

Indexatie voor elke generatie!