Ga naar de inhoud

Als dit neutraal voorleggen is ….

Het pensioenakkoord zou door de FNV neutraal aan de leden worden voorgelegd in het referendum, zo heeft het FNV-bestuur het ledenparlement, (het hoogste orgaan van de bond) voorgehouden. In werkelijkheid doet het bestuur er alles aan om de leden te bewegen voor te stemmen.

5 min leestijd
Placeholder image

(Door Willem Bos, oorspronkelijk verschenen bij Grenzeloos)

‘Het bestuur van de FNV vindt dit een goed resultaat. Hierdoor kunnen meer mensen op tijd stoppen met werken en daarna van een goed pensioen genieten. De kern is: De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog. Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot 3 jaar eerder te stoppen op basis van cao-afspraken; onderzocht wordt of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren. Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, waardoor indexatie eerder bereikbaar is. De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk kleiner. Zelfstandigen kunnen gemakkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve pensioenstelsel.’

Dat is de tekst in de mail die de FNV-leden krijgen met het persoonlijke nummer waarmee ze kunnen stemmen. Als dat neutraal voorleggen is …

Maar het FNV-bestuur en de door haar geleide werkorganisatie beperkt zich niet tot het louter opsommen van (vermeende) positieve punten uit het door haar uitonderhandelde akkoord. Ze doet ook alle moeite om informatie die de leden tot een ander oordeel zouden kunnen brengen te weren.

Als lokale FNV-afdelingen op hun website andere informatie of meningen plaatsen dan wordt er van bovenaf ingegrepen en teksten verwijderd. Dat overkwam een aantal afdelingen die de verklaring van ‘De Werkgroep Pensioenen Acties (WPA) van de Sector Senioren van de FNV en de Landelijke Coördinatiegroep ‘Red het Pensioenstelsel’ (LCR)’ op hun site plaatsten. Nadat die verklaring van hun site was gehaald, kregen de betreffende afdelingen van een van de ‘communicatie adviseurs’ de volgende uitleg.

‘Zoals jullie weten is er beroering over het pensioenakkoord. Een werkgroep van kaderleden van FNV-Senioren heeft een ‘tegenpamflet’ geschreven en probeert nu zoveel mogelijk publiciteit te generen. Onder andere door het plaatsen van het pamflet op lokale websites. Leden en niet-leden beschouwen de lokale websites als een officieel communicatiemiddel van de FNV en kunnen deze tekst voor waarheid aannemen. Daarom worden deze berichten door ons van de websites verwijderd.’ (onderstreping van mij WB)

Geen discussie over rekenrente

Net nu de FNV haar leden raadpleegt over het pensioenakkoord komt de Nederlandse Bank met het besluit dat de omstreden rekenrente vanaf 2021 verder omlaag gaat. Dat besluit is genomen op basis van een advies van de ‘commissie parameters’, onder leiding van Jeroen Dijsselbloem. ‘Ik weet niet of we als samenleving veel wijzer worden van deze aanscherping.’ zegt directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie in het FD over deze maatregel. Hij ging ervan uit dat er op dit vlak niets zou veranderen. ‘Gemiddeld daalt de dekkingsgraad door het besluit met 2,5 procentpunt. De kans op kortingen stijgt en die op indexatie daalt. Pensioenpremies moeten waarschijnlijk omhoog.’

‘Het advies van de commissie, … is een nieuwe domper voor de vakbonden die tijdens de pensioenonderhandelingen pleitten voor een hogere rekenrente. Die kwam al niet in het vorige week gepresenteerde pensioenakkoord. Nu blijkt ook de hoop dat ‘Dijsselbloem’ de fondsen wat lucht zou kunnen geven, ijdel. Pensioenfondsen komen juist nog strakker in hun jas te zitten.’ becommentarieerd het FD.

Onder het kopje ‘Nog meer markt’ schrijft het FD verder: ‘De vakbonden hebben tijdens de pensioenonderhandelingen nog gepleit voor de overstap naar de Europese rekenrente die verzekeraars gebruiken, die van Eiopa. Deze ligt aanzienlijk hoger dan de Nederlandse. Maar de commissie parameters ziet daar niets in. Onder meer omdat die niet voldoet aan het uitgangspunt uit de Pensioenwet – en de opdracht van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken – ‘zo nauw mogelijk aan te sluiten bij marktinformatie’.

Slecht nieuws dus voor het FNV-bestuur dat haar leden wil overtuigen om voor het pensioenakkoord te stemmen. Maar geen nood bij de FNV weten ze wel raad met nieuws dat de top niet uitkomt.

‘De FNV sommeert haar bestuursleden alle discussie over de rekenrente zo snel mogelijk de kop in te drukken tijdens informatiebijeenkomsten over het nieuwe pensioenakkoord. ‘Wat wij niet willen is dat deze communicatie de stemming over het pensioenakkoord gaat beïnvloeden en al helemaal niet negatief,’ schrijft de bond in een email aan haar voorlichters’, meldt het FD in een ander artikel onder de veelzeggende kop ‘FNV bang voor discussie over rekenrente’.

‘Laat je niet verleiden tot een discussie over de rekenrente op de bijeenkomsten,’ schrijft FNV’s hoofd pensioenen Willem Noordman in de email. Noordman waarschuwde eerder dat juist een hogere rekenrente nodig is om te voorkomen dat de pensioenen worden uitgehold’, meldt het FD.

‘FNV-voorlichters op de bijeenkomsten worden geïnstrueerd om discussie over de commissie-Dijsselbloem af te kappen door te verwijzen naar de zogeheten Stuurgroep van kabinet en sociale partners die op de uitwerking van het akkoord gaat toezien.’ En ‘De FNV komt later met een uitvoerige inhoudelijke reactie op het advies van de commissie Dijsselbloem, laat de vakbond weten.’

Maar dat is natuurlijk nadat de FNV-leden zich in het referendum voor het akkoord hebben kunnen uitspreken, want zoals FD optekent uit de mond van FNV-voorlichter Harrie Lindenlauff: ‘Veel FNV-leden zijn verontwaardigd over het advies van Dijsselbloem’. ‘Wij roepen de mensen op om het hoofd koel te houden en alle informatie goed te bestuderen. Het zou zonde zijn als dit advies de mensen kopschuw zou maken die van plan waren om voor het voorlopige pensioenakkoord te stemmen.’

Als dat neutraal voorleggen is …