Ga naar de inhoud

Agrarisch verzet tegen TTIP groeit

Het verzet tegen het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa, TTIP, in de agrarische sector groeit.

3 min leestijd

(Foto: Adriaan Noordhuis)

Veel agrarische organisaties (NMV, DDB, NAV, NVV en NVP en de LTO vakgroepen pluimvee en varkenshouderij) hebben grote problemen met de invoering van TTIP.

Tijdens een debat, op 15 april in Wageningen lieten diverse vertegenwoordigers van agrarische organisaties weten geen voorstander te zijn van TTIP.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zijn tegen TTIP, omdat het opheffen van de Europese bescherming naar verwachting zal leiden tot structureel onstabiele en te lage prijzen aan de boer. Deze vakbonden zetten zich binnen en buiten Platform Aarde Boer Consument al jaren in voor meer Europese marktregulering om te komen tot kostendekkende prijzen aan de boer, voor een product dat aan alle maatschappelijke eisen voldoet. TTIP zal dit definitief onmogelijk maken, verwachten zij.

De melkveehouders die samenwerken binnen the Dutch Dairymen Board (DBB) delen dit standpunt. Voorzitter Sieta van Keimpema van de DDB wees ook op de grote nadelen van het CETA-verdrag tussen de EU en Canada. Hierdoor zal er namelijk veel meer Canadees rundvlees worden toegelaten, wat zogenaamd ‘hormoonvrij’ is, maar de controle hierop is minimaal.

Bestuurslid Keimpe van der Heide van de NAV wil zelfs een stap verder gaan: voedsel zou volgens hem buiten alle vrijhandelsverdragen gehouden moeten worden.

Voorzitter Ingrid Jansen van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) vreest dat het , bestaansrecht van Nederlandse familiebedrijven in het gedrang komt door oneerlijke concurrentie. De prijzen die varkenshouders krijgen, zullen volgens haar nog lager worden door het hogere aanbod van Amerikaans vlees.

Daarbij is dit vlees geproduceerd tegen een lagere kostprijs, vanwege de lagere eisen waaraan de Amerikaanse boer hoeft te voldoen. Haar conclusie luidde dan ook ‘TTIP is desastreus voor de Nederlandse varkenshouderij’.

Ook de landelijke vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP is tegen TTIP. Voorzitter Eric Hubers zegt dat TTIP het gelijke speelveld ondermijnt, doordat het Amerikaanse producten op de Europese markt gaat toelaten die met lagere voedselveiligheids-, milieu- en dierenwelzijnsstandaarden zijn geproduceerd.

Deze producten mogen door wederzijdse erkenning van standaarden op de Europese markt worden toegelaten. Dit ondanks de belofte van minister Ploumen dat deze Europese standaarden niet verlaagd zullen worden. Iets vergelijkbaars gebeurt met de toelating van legbatterij-eieren uit de Oekraïne terwijl Europese pluimveehouders met een legbatterijverbod zijn geconfronteerd.
Voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders sluit zich hierbij aan: ‘Wat in Nederland mag worden geconsumeerd, moet ook in Nederland mogen worden geproduceerd. Het kan niet zo zijn dat in Nederland een verbod op bepaalde huisvestingssystemen geldt, maar dat producten afkomstig uit dergelijke huisvestingssystemen wel mogen worden geïmporteerd.  Dat is de wereld op zijn kop.’

De agrarische organisaties vrezen door TTIP in een race to the bottom te belanden, waarvoor steeds minder plaats zal zijn voor gezinsbedrijven.

Op 23 mei werd wereldwijd de March Against Monsanto georganiseerd, in 428 steden binnen 38 landen, waaronder zes Nederlandse steden. De bijeenkomst op de Dam in Amsterdam was speciaal gewijd aan TTIP, met sprekers namens politieke partijen, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Hier werd door Guus Geurts (namens XminY betrokken bij Platform Aarde Boer Consument) ook ingegaan op de gevolgen van TTIP voor de Nederlandse boeren en groeiende verzet er tegen. Er waren zo’n 1.500 mensen aanwezig bij deze mars. Zie ook https://www.facebook.com/events/455151151302824/