Ga naar de inhoud

Zege arme landen?

Op een persconferentie hebben de Nederlandse delegatieleiders wat mooie woorden gezegd over de WTO-conferentie in Cancun. Daarnaast heeft de WTO aangekondigd dat het medicijnenprobleem opgelost wordt.

3 min leestijd
Placeholder image

“WTO-zege arme landen nodig”

Dat was de kop boven het stukje in NRC-Handelsblad van 19 augustus (inclusief aanhalingstekens), een verslag van de persconferentie die minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip op 18 augustus gaven over hun plannen voor Cancún. Zege moet hierbij waarschijnlijk in de religieuze betekenis van goedkeuring gelezen worden, al hoort er dan volgens Van Dale een -n achter te staan, niet als
‘overwinning’. Eerder werd Brinkhorst in de NRC geciteerd toen hij terugkwam van overleg met de VS-afgevaardige Robert Zoellick en verklaarde dat de EU en de VS samen op zouden trekken tijdens de WTO-onderhandelingen en (vrij vertaald) lak hebben aan de rest van de leden van de WTO. Die uitspraak was des te belangrijker aangezien net bekend was geworden dat Brinkhorst een van de vice-voorzitters wordt tijdens de WTO-top. De persconferentie werd benut om te pogen de schade enigszins te herstellen. Volgens NRC hebben de twee bewinds lieden op de persconferentie gezegd dat “De
ministersconferentie van de WTO (…) staat en valt met een positief resultaat voor de ontwikkelingslanden. Daarbij is essentieel dat ontwikkelingslanden toegang krijgen tot goedkope medicijnen zoals aids-remmers”. Verder beschrijft het stukje alleen kort de Nederlandse delegatie die naar Mexico af zal reizen, en vertelt het wat over de achtergronden van de WTO-top. Aan het eind erkent Brinkhorst dat het proces tot nu toe teleurstellend verloopt. Brinkhorst verwacht “een zware conferentie” waarbij de onderhandelingen “dag en nacht” doorgaan. Volgens Brinkhorst is het akkoord tussen de VS en de EU over liberalisering van de handel in agrarische producten “een bijdrage aan een oplossing”. (NRC 19 augustus)

WTO dicht bij akkoord medicijnen

Dat was de kop van het stukje in NRC van 20 augustus. Het is geschreven naar aanleiding van een verklaring van WTO-directeur Supachai Panitchpakdi (tip: zet deze naam in uw makro’s) vanuit het WTO-hoofdkantoor dat de WTO-leden een akkoord over de beschikbaarheid van goedkope medicijnen voor ontwikkelingslanden “zeer dicht” genaderd zijn. De Amerikanen zouden bereid zijn om wat in te schikken
op dit punt (de Amerikaanse medicijnenindustrie had weinig zin om al teveel in te leveren bij een akkoord en eiste nauw omschreven uitzonderingsgevallen). De WTO zou een compromis aan het uitwerken zijn, dat voornamelijk bestaat uit het geven van garanties aan de VS door rijkere ontwikkelingslanden dat ze geen misbruik van het akkoord zullen maken. Ook moeten de WTO-lidstaten beloven paralelle import tegen te gaan. NRC stelt dat “een akkoord over medicijnen een belangrijke impuls kan betekenen voor de
onderhandelingen die de WTO-leden momenteel voeren over een vrijere wereldhandel”. In afwachting van daadwerkelijke besluiten, kunnen we er dan ook vanuit gaan dat dat laatste de voornaamste reden was voor de WTO-directeur om naar buiten te reden.

Opiniestukken tegen marktwerking

Overigens is opmerkelijk dat zowel in NRC (woensdag 20 augustus) als de Volkskrant (21 augustus) opiniestukken hebben gestaan waarin ongekend fel stelling wordt genomen tegen liberalisering van publieke diensten. Alexander Vos de Wael is schrijver van het stuk dat in NRC verscheen en de kop “Markt is fataal voor nutsbedrijven” draagt. De schrijver is algemeen directeur van het drinkwaterbedrijf Hydron Zuid-Holland. Citaat: “Het wordt hoog tijd dat de overheid het credo van de marktwerking verlaat en zich bezint op haar (mede-)verantwoordelijkheid voor de uitvoering van maatschappelijke taken”.

Het stuk in de Volkskrant was getiteld “Privatisering Elektra Werkt Schaarste In de Hand”. Het is geschreven door Martijn Kuyt en Mark de Bruine – respectievelijk universitair docent en promovendus aan de TU Delft – en Ernst ten Heuvel, hoogleraar aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit.

(einde)

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)