Ga naar de inhoud

Zaterdag 2 sept. Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam!

Zaterdag 2 september viert de Anarchistische Groep Amsterdam in samenwerking met Paper Jam het vijftienjarig bestaan van haar bibliotheek op de Binnenpret in Amsterdam. In die vijftien jaar werden door veel mensen boeken geleend, presentaties bezocht en aan discussies deelgenomen.

3 min leestijd

Wij nodigen iedereen uit dit groots met ons te vieren. Deze zaterdag kunnen er niet alleen boeken geleend worden, maar ook gekocht en geruild. We organiseren een anarchistische boekenbeurs met stands uit binnen- en buitenland. Ook zijn er presentaties, workshops, eten en is er ’s avonds muziek.

*Stands:*

*o.a. Roofdruk Uitgeverij, boekwinkel Fort van Sjakoo, Kelder Uitgeverij, uitgeverij Atalanta, Paper Jam drukcollectief, Anarchistische Groep Amsterdam, Iris Uitgeverij, de Vrije Bond, Infotheek Gent, Anarchistische Groep Nijmegen en Black Archives.

*Eten en Muziek:*

’s middags zijn er broodjes en ’s avonds is er eten van Ajo Negro kookcollectief en muziek van Lifeless Past, Kees Peerdeman en DJ Gingermoon.

*Presentaties:*

* De klassieke anarchistische traditie: de kracht, de beperkingen en de dingen die we zelfs nog beter kunnen doen. Door Peter Storm, presentatie in het nederlands.

* Boekpresentatie – Klassiek transnationaal anarchisme en haar grenzen. Problemen voor onderzoek. Door Bert Altena, presentatie in het engels.

* Presentatie over de Black Archives door New Urban Collective: http://www.theblackarchives.nl

* Presentatie door Phoenix: Dekoloniseer Anarchisme. Hoe racisme en koloniale visies tot uiting komen binnen het huidige anarchistische verzet in Europa, en mogelijkheden voor toewijding aan het dekoloniale project.

* Ruimte voor zelf-georganiseerde sessies en korte praatjes, zoals napraten over G20.

*Locatie:*

Binnenpret/Anarchistische Bibliotheek

Eerste Schinkelstraat 14-16

Amsterdam

————————–

*Only 7 more weeks until the Anarchist Bookfair Amsterdam!*

 *15 years of Anarchist Library*

 Saturday september 2nd the Anarchist Group Amsterdam in collaboration with Paper Jam celebrates fifteen years of anarchist library in the Binnenpret in Amsterdam. In these fifteen years many people borrowed books, visited presentations and took part in discussions. We invite everyone to celebrate with us. This Saturday you cannot only borrow books, but also buy and trade them. We organize an anarchist bookfair with stands from the netherlands and abroad. Also there are presentations, workshops, food and at night music.

Here a first view of our programme, more to follow:

*Stands:*

Roofdruk publishers, bookshop Fort van Sjakoo, Kelder publishers, Atalanta publishers, Paper Jam printing collective, Anarchist Group Amsterdam, Iris publishers, Vrije Bond, Infotheek Gent, Anarchist Group Nijmegen and Black Archives.

*Food and Music:*

There will be food during the day, and at night food from Ajo Negro cooking collective in MKZ and music from Lifeless Past, Kees Peerdeman and DJ Gingermoon.

*Presentations:*

* The classic anarchist tradition: strength, limitations and things we could do better./By Peter Storm, presentation in dutch/

* Bookpresentation – Classic transnational anarchism and its limitations. Problems for research. By Bert Altena, presentation in english. * Presentation about the Black Archives by New Urban Collective: http://www.theblackarchives.nl

* Prentation by Phoenix: Decolonize Anarchism: How racism and colonial visions show up within the current anarchist resistance in Europe, and possibilities for becoming complicit in the decolonial project.

* Films and documentaries

* Room for self-organized sessions and short talks

*Location:*

Binnenpret/Anarchistische Bibliotheek Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam