Ga naar de inhoud

Webinar over komende recessie en gevolgen voor Oost Europa

Online Seminar: De Mondiale recessie en de schuldencrisis in de CEE-regio (Midden- en Oost Europa): wie gaat de prijs betalen? Woensdag 9 December 15-18:00 uur, spreektaal Engels

2 min leestijd

(Bron: website Erlassjahr)

Het seminar maakt deel uit van onze thematische focus Oost-Europa/GOS en wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Ecologie en Duurzame Ontwikkeling (CEKOR, Servië). Het evenement wordt in het Engels gehouden.

Schuldencrises zijn niet alleen een probleem voor grote debiteurenlanden in Latijns-Amerika of de armste landen in Afrika. Landen in Midden- en Oost-Europa worden ook getroffen door overmatige schuldenlast. Na de ineenstorting van het reëel bestaande socialisme aan het einde van de jaren tachtig kwamen veel landen in de regio in betalingsproblemen. Nu, in 2020, hebben 15 van de 18 landen in de regio een kritieke schuldenlast. De belangrijkste risico’s komen voort uit het lenen in het buitenland. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft ook altijd een centrale rol gespeeld, vanaf de eerste shockliberalisering in de jaren negentig na de ineenstorting van het Oostblok tot het huidige bezuinigingsprogramma’s.

De economische gevolgen van de coronaviruspandemie verergeren de bestaande crises en vergroten de ongelijkheid in veel ontwikkelingslanden. Veel landen hebben te kampen met zwakke gezondheidssystemen als gevolg van eerdere bezuinigingsmaatregelen. Vanwege hun inkomen zijn de meeste landen in Oost-Europa/GOS uitgesloten van de schuldverlichtingsmaatregelen die de G20 en het IMF voor de ontwikkelingslanden hebben ingesteld om de COVID-19-pandemie aan te pakken.

In het seminar willen we de omstandigheden in verschillende landen uit de regio onder de loep nemen om een beter inzicht te krijgen in de schuldsituatie in de regio, en de volgende vragen te beantwoorden:

  • Pre-COVID schuld: Wat zijn de belangrijkste redenen voor schulden in de regio? Zat de regio al in een schuldencrisis voor de uitbraak van het coronavirus?
  • Op welke manier beïnvloedt de door de corona veroorzaakte wereldwijde recessie de regio?
  • Welke strategieën en ervaringen hebben de landen in de regio om de recessie het hoofd te bieden? Hoe moeten deze worden geëvalueerd?
  • Hoe werken de maatschappelijke organisaties in de regio aan dit onderwerp? Wat zijn hun eisen?
  • Welke uitgangspunten zijn er voor samenwerking op basis van partnerschap?

Sprekers:

Daniyar Serikov, econoom, Kazachstan

Irina Khantadze, Centrum voor Opleiding en Advies, Georgië

Zvezdan Kalmar, Centrum voor Ecologie en Duurzame Ontwikkeling (CEKOR), Servië

————-

Deelname is virtueel mogelijk via Zoom. Inschrijven via buero@erlassjahr.de kan tot maandag 7 december.
Geregistreerde deelnemers ontvangen hun inloggegevens per e-mail.