Ga naar de inhoud

Wat Zich Achter Het Masker Verbergt

‘Een mondkapje dragen, oké. Maar de voorzorgsmaatregelen die voor Covid-19 gelden, zouden ook moeten gelden voor andere, even schadelijke aandoeningen.’ Dit merkt Hervé Kempf op, eindredacteur van het dagelijkse Franse ecologische internetblad Reporterre. Ik neem hier een aantal overwegingen van Kempf over om tegenwicht te bieden tegen het eendimensionale denken van zowel de huidige (en ongetwijfeld ook toekomstige) regering enerzijds en clubs als ‘Viruswaanzin’ anderzijds. [ThH]

3 min leestijd

(Oorspronkelijk verschenen op Libertaire Orde)

Hervé Kempf:  “Het is verre van mij om de ernst van COVID-19 af te zwakken. Verre van mij is ook om te suggereren dat er een wanverhouding zou kunnen bestaan tussen de door de autoriteiten opgelegde remedies in een verrassend angstaanjagende sfeer en de realiteit van het kwaad. Omdat ik in feite niet genoeg weet om te oordelen, blijft voorzichtigheid op dit moment de meest redelijke optie. Dus laten we een masker dragen voor een tijdje.

Maar het is verbazingwekkend dat de focus op deze pandemie en op het huidige moment ondubbelzinnig is. Het voorzorgsbeginsel wordt met buitengewone gestrengheid toegepast. Maar waarom zou je het alleen toepassen op Covid 19 en niet op andere, even schadelijke of zelfs nog schadelijker kwalen? Als we logisch zouden zijn, zouden we deze begrijpelijke houding van risicopreventie moeten verbreden.

Sinds acht maanden is het duidelijk dat het Sars Cov-2-virus afkomstig is van tropische wouddieren die in contact zijn gekomen met de mens door de vernietiging van hun leefgebieden. De dringende noodzaak om de opkomst van nieuwe virussen zoals Sars Cov-2 te voorkomen, zou zijn om de vernietiging van deze bossen en van de biodiversiteit op grotere schaal tegen te gaan. Maar waar in Europa en Frankrijk is er het minste teken van een verandering in het beleid ten aanzien van de Afrikaanse bossen? Welke maatregelen zijn genomen om de invoer van sojabonen uit het Amazonegebied, dat in Brazilië zo dramatisch is verwoest door de regering van Bolsonaro, te beperken? Wanneer hebben Europa en Frankrijk duidelijk gemaakt dat zij de vrijhandelsovereenkomst met Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen niet zouden ondertekenen zolang de ontbossing niet is gestopt?

Een ander gebied waarop we dezelfde mobilisatie zouden verwachten als voor het dragen van mondkapjes zou zijn om een echt milieu- en voedselgezondheidsbeleid te initiëren. Het is sinds het begin van de pandemie bekend dat de mensen die het meeste risico lopen op het virus, mensen zijn die lijden aan obesitas en diabetes, ziekten die grotendeels worden bepaald door sociale gewoonten en voedselpraktijken. Een van de beste verdedigingen tegen de epidemische ziekten die opnieuw de kop opsteken en zullen opduiken, is om gezond te zijn. Maar het milieuhygiënisch beleid in Frankrijk is in volle achteruitgang en niets is de afgelopen maanden in de goede richting gegaan.”

Kempf voegt hier nog enkele items aan toe, alle om hetzelfde argumentatieve effect op te roepen. Het is ook duidelijk dat waar hij enkele malen iets over Frankrijk heeft gezegd, Nederland zich dat eveneens kan aantrekken. Dus, zo sluit hij af, het mondkapje, akkoord. Maar zolang het niet de realiteit van andere bedreigingen verbergt, die net zo ernstig zijn als Covid-19. En dat we net zo serieus met die zaken bezig zijn als met het coronavirus.

Hervé Kempf in Reporterre (25 augustus 2020; vertaald en bekort door Thom Holterman).