Ga naar de inhoud

“Waarom de Griekse strijd ook de onze is”

Brochure van Ander Europa, 28 mei 2015, over Griekenland en neoliberaal Europa. Maandag 25 mei jongstleden bekende de presentatrice Antoinette Hertsenberg in het informatieve televisieprogramma “De prijs van de Euro” (Radar extra) weinig of niets te weten van de arbeidsverhoudingen in Griekenland. In datzelfde Pinksterweekeinde hekelde de Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis de bevooroordeelde journalistiek. De brochure van Ander Europa over hoe de crisis in Griekenland en het verzet ertegen ons raakt en inspireert, komt dus als geroepen.

3 min leestijd

(Oorspronkelijk verschenen op de website solidariteit)

Hertsenberg mocht een kijkje nemen in Athene om tegen haar verwachting in, en die van de geconsulteerde marktkooplieden, te moeten vaststellen dat in Griekenland de werkweek langer is dan het gemiddelde in de landen van de Europese Unie en de pensioenleeftijd hoger. Zou ze de openbare gegevens van Eurostat (Europees Statistische Bureau) raadplegen, dan zou ze nog veel meer feiten te weten komen. Lang gewacht heeft ze dan wel, zie bijvoorbeeld Solidariteit ‘ingezonden/overgenomen’, 10 mei 2010.
Varoufakis oordeelde op zijn weblog nog heel mild: “Het is misschien tijd dat wij iets sceptischer worden over de journalistiek waarvan we afhankelijk zijn. En dat we Europese instituties aan de kaak stellen die beslissingen van monumentaal belang nemen zonder dat notulen worden gemaakt, laat staan gepubliceerd.” Over de hetze tegen zijn persoon is hij gelukkig minder genuanceerd: “Wekenlang werd een stroom leugens over mij uitgestort als een op hol geslagen riool.” (de Volkskrant, 26 mei 2015)
Dus alle reden voor schonend tegengas.

Aanrader

De brochure van Ander Europa slaagt er prima in de alledaagse desinformatie over de sinds 2008 doorzettende financiële en economische crisis te ontleden en te ontzenuwen. Van de gepredikte hulpvaardigheid door de politici en bankbazen van de Europese Unie blijft niets over. Het belang van de strijd in Griekenland en de politieke partij SYRIZA krijgt ruim aandacht.

Het volgende citaat uit de inleiding geeft aan wat in de zestien pagina’s tellende brochure nader wordt uitgewerkt. Dat gebeurt aan de hand van dertien (vraag)stellingen, bijvoorbeeld “Hoe komt het dat Griekenland zo’n hoge schuld heeft opgelopen?”, “De euro: geboren met een genetische afwijking”.
“Sinds vijf jaar heeft ze [de Europese Unie], met medeplichtigheid van de Griekse traditionele partijen, Griekenland in een neoliberaal keurslijf gedwongen. De gevolgen zijn desastreus. De economie is ineengestort, bijna 60% van de jongeren is werkloos, steeds meer mensen vervallen in de armoede, 800.000 Grieken hebben geen toegang tot medische verzorging … Griekenland is het schrijnendste, maar niet het enige voorbeeld van wat de EU aanricht. Ook in Portugal, Ierland, Spanje, Cyprus en Oost-Europa weet men ervan mee te spreken. Maar ook in de kern van de EU, bij ons in Nederland, in België, in Duitsland, proeven we steeds meer de bittere smaak van het neoliberaal beheer van de samenleving.
Nu heeft er één volk klaar en duidelijk gezegd: dit willen wij niet meer. De Grieken hebben in januari een regering gekozen die beloofd heeft om een andere weg in te slaan. Ze hebben daarmee het voortouw genomen in een strijd die ons allen aangaat.”

Een volgende brochure over hoe ze die strijd georganiseerd hebben?

Je kunt de brochure hier downloaden