Ga naar de inhoud

Vertoning van de film The Brussels Business

Vertoning van de film The Brussels Business met aansluitend discussie rond het thema ‘Van en voor wie is de Europese Unie?’ Met 15.000 actieve lobbyisten steekt Brussel Washington naar de kroon als wereldlobbyhoofdstad. De film The Brussels Business richt de schijnwerpers op deze verborgen lobbywereld en werpt de vraag op wie er in de Europese Unie aan de touwen trekt.

3 min leestijd
brusbusiness

Kriterion, Amsterdam, Roetersstraat 170 www.kriterion.nl

zondag 2 september, 19:00 uur


De film vertelt een alternatieve versie van de geschiedenis van de Europese eenwording vanaf de jaren 80. Een van de geïnterviewden in The Brussels Business is Olivier Hoedeman van Corporate Europe Observatory. Deze onderzoeksgroep voert sinds 1997 campagne tegen de invloed van bedrijven op het beleid van de Europese Unie. Ook stelt ze de bevoorrechte positie van bedrijven en hun lobbyorganisaties aan de kaak.

Uit interviews en unieke archiefbeelden komt naar voren hoe een club van topmannen van Europese multinationals, de European Roundtable of Industrialists (ERT), erin is geslaagd het toekomstbeeld van een sociaal Europa te vervangen door dat van een neoliberaal Europa: het Europa van de interne markt, de euro en de concurrentiekracht.

De film volgt ook bankenlobbyist Pascal Kerneis van het European Services Forum. Met honderden andere lobbyisten in dienst van banken en financiële instellingen heeft hij gelobbyd voor deregulering van de financiële markten in de EU. Die deregulering was een belangrijke oorzaak voor de eurocrisis.

The Brussels Business laat zien dat het neoliberale Europa van vandaag waarin financiële markten en concurrentievermogen voorop staan, niet uit de lucht is komen vallen. En het is juist dát Europa waar steeds meer mensen genoeg van hebben.

De Europese Unie heeft vooralsnog geen ander antwoord op de eurocrisis dan doorgaan op de ingeslagen neoliberale weg. De democratie komt door die strategie steeds meer klem te zitten tussen economische belangen. Met de eurocrisis zien we Naomi Klein’s shock doctrine in werking: bedrijven en werkgeverslobbies grijpen de kans om sociale rechten en milieumaatregelen ondergeschikt te maken aan economisch gewin. Zo pleitte lobbygroep BusinessEurope deze zomer voor verdere afbouw van de sociale rechten en voor een moratorium op nieuwe Europese regels die de concurrentiekracht van bedrijven zouden (kunnen) schaden.

Debat

Met socioloog Willem Schinkel (ovb), europarlementariër Dennis de Jong (SP) en Nina Holland van Corporate Europe Observatory kan het publiek na afloop verder praten over de film. Wat betekent het beeld dat deze film schetst voor de groeiende euroscepsis en de aankomende verkiezingen in Nederland? Wie is verantwoordelijk voor de eurocrisis, en had de crisis kunnen worden voorkomen? Is ‘meer Europa’ op dit moment een goed idee of juist niet? Kan de EU omgevormd worden tot een ‘Ander Europa’? Waar liggen de grenzen tussen eurokritiek, euroscepticisme en populisme?

Meer lezen bij CEO

of TNI

——————–

The Brussels Business, Friedrich Moser en Matthieu Lietaert, 2012 (Nederlands ondertiteld)

Filmtrailer:

{youtube}JEaK2OteEws{/youtube}