Ga naar de inhoud

Veel globalisering in onze Wereld

Het decembernummer van maandblad onze Wereld staat bol van de globalisering

2 min leestijd
Placeholder image

Het decembernummer van maandblad onze Wereld pakt uit met veel informatie over globalisering en de netwerken van bewegingen. Zo is er een verslag van het European Social Forum in Florence en portretten van 30 ‘jonge idealisten’. In een redactioneel schrijft hoofdredacteur John Verhoeven dat het een bewuste keuze van het blad is geweest om naar Florence te gaan en dat de andersglobaliseringsbeweging aanleiding is om optimistisch het nieuwe jaar in te gaan.

Maar het thema wordt in het hele blad aangekaart, niet alleen in de bovengenoemde twee artikelen. Ook veel kortere berichten en recensies snijden de internationale economische problematiek aan. Bovendien staat er een doorwrocht stuk in van Noreena Hertz over vrouwen en globalisering waarmee Eveline Herfkens om de oren geslagen wordt. Eveline Lubbers, schrijfster van het recent uitgekomen boek Schone Schijn doet uit de doeken welke trukendoos het bedrijfsleven tot zijn beschikking heeft om zich critici van het lijf te houden. In een interview wordt oud-Shell-topman Mark Moody- Stuart (voorzitter van het bedrijfslevenfront voor ‘duurzaamheid’BASD) geconfronteerd met deze kritiek.

Het artikel dat verslag doet van Florence, geschreven door John Verhoeven, concludeert dat Nederland nogal achterblijft en dat (Nederlandse) vakbonden en “vrijwel alle grote NGO’s ontbreken”.
de website van Onze Wereld

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)