Ga naar de inhoud

Trouble # 14: knokken om zelfbeheer

Het video-project Trouble (van subMedia) heeft een special gemaakt over linkse ‘bevrijde gebieden’. Met een theoretische saus overgoten door de commentaarstem (zet de ondertiteling aan), krijg je van binnen te zien hoe het er aan toegaat bij de ZAD in Frankrijk, de Wet’suwet’en territories in Canada (waar ze zo’n pijplijn willen aanleggen), en bij de kraakbeweging in Ljubljana,  Slovenië. Hierbij een vertaling van de intro (English version at bottom)

3 min leestijd

{youtube}qiXCzqKs0tw{/youtube}

(Embedden van hele uitzending lukt niet, dus die moet je via deze link bekijken)

Trouble # 14: Strijden waar we staan

In onze hyper-vervreemde en met media verzadigde samenlevingen worden de strijd voor collectieve bevrijding maar al te vaak beperkt tot een ideeënstrijd. In plaats van met hand en tand te vechten tegen uitbuiting, onderdrukking en ecologische verwoesting, zitten we vaak in een eindeloze reeks van argumenten, kritiek en debat. Maar hoewel de theorie een belangrijke rol kan en moet spelen bij het informeren van onze acties en het helpen opbouwen van relaties gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip … heeft uiteindelijk elke betekenisvolle praktijk van collectieve autonomie het vermogen nodig om daadwerkelijk territorium te kunnen verdedigen.

Hoewel ze vaak inspiratie van elkaar putten, moeten de strijden om territoriale autonomie – om succesvol te zijn – gebaseerd zijn op lokale fenomenen. Het verdedigen van een fysieke ruimte betekent immers vechten daar waar we staan. En dus zal de strijd om een gekraakt sociaal centrum in een stedelijke wijk te verdedigen er per definitie heel anders uitzien dan die door inheemse landverdedigers tegen de aantasting door pijplijnbedrijven door hun territoria. Maar hoewel deze strijd verschillende vormen kan aannemen, vloeien deze voort uit een gedeeld voornemen een lijn in het zand te trekken en te verdedigen … wat er ook gebeurt.

In de aflevering van Trouble van deze maand laat subMedia drie lopende gevallen zien van landverdedigingsstrijd: het Unist’ot’en-kamp, gelegen op de niet-overgegeven Wet’suwet’en-territoria van het zogenaamde “British Columbia”; de beweging voor autonome ruimtes in Ljubljana, Slovenië en de eco-verdedigingsbezetting die bekend staat als La ZAD, in Notre-Dame-des-Landes, Frankrijk.

Download Screening Kit

Download [HD * SD * Torrent * English Subs ] * Translate

Trouble # 14: Fighting Where We Stand

In our hyper-alienated and media-saturated societies, struggles for collective liberation are all too often reduced to a contest of ideas. Rather than fighting tooth and nail against conditions of exploitation, oppression and ecological devastation, we often instead find ourselves mired in an endless cycle of argument, critique and debate. But while theory can and should play an important role in informing our actions and helping to build relationships based in trust and mutual understanding… at the end of the day, any meaningful practice of collective autonomy requires the capacity to actually defend territory.

Though they often draw inspiration from one another, struggles for territorial autonomy – if they are to be successful – must be based on local realities. After all… defending a physical space means fighting where we stand. And so the battle to defend a squatted social center in an urban neighbourhood will necessarily look very different from one waged by Indigenous land defenders against the encroachment of pipeline companies through their territories. But though these struggles may assume different forms, they stem from a shared resolve to draw a line in the sand and to defend it… come what may.

In this month’s episode of Trouble, subMedia showcases three ongoing land defence struggles: the Unist’ot’en Camp, located on the unceded Wet’suwet’en territories of so-called “British Columbia”; the autonomous spaces movement in Ljubljana, Slovenia and the eco-defence occupation known as La ZAD, in Notre-Dame-des-Landes, France.

Download Screening Kit

Download [HD * SD * Torrent * English Subs ] * Translate