Ga naar de inhoud

Spelen met ons leven: samenhang financialisering, gezondheid en klimaatcrisis

Vers van de pers is het rapport ‘Gambling with Our Lives: Confronting Global Health and Climate Emergencies in the Age of Financialisation’. Het rapport beoogt de lezers te informeren over de politiek-economische achtergronden van de noodsituatie op het gebied van klimaat en mondiale gezondheid, en hoe beide met elkaar te maken hebben. Een vertaling van de samenvatting.

5 min leestijd

(Zie voor meer informatie de website van Citizens for Financial Justice Het gehele rapport is hier te downloaden in het Engels of Spaans)

Spelen met ons leven

(vertaling globalinfo.nl, zie hier het Engelse origineel)

De confrontatie met wereldwijde noodsituaties op het gebied van gezondheid en klimaat in het tijdperk van financialisering.

De huidige wereldwijde noodsituaties op het gebied van gezondheid en klimaat leggen de resultaten bloot van decennia van hyper-globalisering en neoliberale beleidskeuzes die de sociale en economische rechten van de mensen hebben uitgehold (*1). Dit systemische perspectief toont aan dat klimaat- en gezondheidscrises niet los van elkaar kunnen worden gezien, omdat ze inherent zijn aan een mislukt mondiaal ontwikkelingsmodel dat ons in de huidige precaire situatie heeft gebracht.

Dit beleid heeft ook geleid tot een geleidelijke verzwakking van de publieke bescherming en de sociale veiligheidsnetten die zo essentieel zijn gebleken om crises het hoofd te bieden. Nu, marktgestuurde beleidsbenaderingen die steeds vaker worden gebruikt om zowel klimaat- als gezondheidscrises aan te pakken, bieden geen bescherming aan de meest kwetsbaren, zetten ons leven op het spel en verdiepen reeds bestaande ongelijkheden.

Citizens for Financial Justice’s nieuwe rapport, Gambling with Our Lives: Confronting Global Health and Climate Emergencies in the Age of Financialisation (Het Confronteren van Mondiale Noodgevallen op het gebied van Gezondheid en Klimaat in het tijdperk van Financialisering), beoogt een politiek-economisch perspectief te bieden op de convergerende klimaat- en gezondheidscrises (van de onderliggende oorzaken tot hun paraatheidssystemen), waarbij een aantal van de belangrijkste kwesties en trends worden geïntroduceerd die beide gemeen hebben.

In het rapport wordt bekeken hoe toenemende ongelijkheden, economische instabiliteit en kwetsbaarheid voor klimaat- en gezondheidsschokken werden aangedreven en gereproduceerd door scheve beleidskeuzes en oneerlijke spelregels, vaak gedicteerd door particuliere financiële belangen in plaats van gericht te zijn op het welzijn van de bevolking in het algemeen.

Dit systeemperspectief toont aan dat crises op het gebied van klimaat en gezondheid niet afzonderlijk kunnen worden opgelost, omdat ze inherent zijn aan een mislukt mondiaal ontwikkelingsmodel dat ons in de precaire situatie heeft gebracht waarin we ons nu bevinden.

Met dit in gedachten wil het rapport bijdragen aan de noodzaak van wereldwijde herstelinspanningen om af te stappen van het milieuonvriendelijke ontwikkelingstraject van voor de pandemie en te bouwen aan gezonde en rechtvaardige economieën op sociaal en milieugebied.

Door middel van dit rapport hopen we bij te dragen aan de opbouw van een samenhangende en intersectorale analyse die een aantal punten verbindt tussen bewegingen die actief zijn op het gebied van klimaat en economische rechtvaardigheid en ervoor knokken om onze economieën terug te winnen, publieke goederen en diensten te bevorderen, en onze wereldwijde commons te beschermen.

Gambling with Our Lives begint met een diepgaande analyse van de beleidskeuzes die ons gebracht hebben waar we nu zijn en die de concentratie van rijkdom en groeiende ongelijkheden mogelijk maken, terwijl ze tegelijkertijd de begrotingsruimte van de regeringen inperken om de onmiddellijke en langetermijneffecten van crises aan te pakken.

We bekijken hoe een decennialang durende drang naar een groeigerichte en marktgestuurde ontwikkeling landen hebben overgeleverd aan een chronisch onvermogen om wereldwijde noodsituaties te beheersen en de bevolking te voorzien in de meest elementaire mensenrechten, en hoe dit ons ver verwijderd houdt van de toezeggingen van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. (*2)

Deze keuzes worden vervolgens geanalyseerd door de lens van de ongelijkheden, met de nadruk op hun gevolgen voor mensenrechten en over de manier waarop ze meervoudige ongelijkheden binnen en tussen landen bestendigen en verdiepen.

Hierna duiken twee hoofdstukken – gezondheid en klimaat – dieper in de beleidstrajecten in beide gebieden, en bespreken de tegenstrijdigheden tussen particuliere financiële belangen en de verzorging van publieke bescherming en publieke goederen en diensten.

Het rapport wordt afgesloten met een reflectie over de noodzaak om de lokale en mondiale bestuursruimte terug te winnen voor sociale, ecologische en financiële rechtvaardigheid. Het brengt ook potentiële maatschappelijke groepen in kaart en ruimtes voor beleidsconvergentie waarin activisten en pleitbezorgers actie kunnen ondernemen om te bouwen aan een meer rechtvaardige, feministische en milieuvriendelijke toekomst na COVID-19.

We hebben nu de kans om echte, blijvende veranderingen door te voeren. Het is tijd dat we de valse mantra loslaten dat particuliere financiering en marktgestuurde ontwikkeling de beste oplossingen zijn voor de mondiale uitdagingen.

Laten we in plaats daarvan de ontwikkelingstrajecten terug in banen leiden en een wereldwijde economische architectuur herontwerpen op basis van rechtvaardigheid, mensenrechten en echt welzijn en gedeelde welvaart.

De tijd voor financiële rechtvaardigheid is nu aangebroken.

(Zie voor meer informatie de website van Citizens for Financial Justice Het gehele rapport is hier te downloaden in het Engels of Spaans)

——————————-

(Noten:)

*1) What Are Economic, Social and Cultural Rights? (Center for Economic and Social Rights, January 8, 2018) , (accessed August 28, 2020).

*2) Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Sustainable Development Knowledge Platform, (United Nations).