Ga naar de inhoud

special onzeWereld over Cancun

Het septembernummer van onzeWereld heeft de WTO centraal staan.

2 min leestijd
Placeholder image

Special onze Wereld over WTO

Het septembernummer van maandblad onze Wereld bericht uitvoerig over de Wereldhandelsorganisatie WTO. Welgeteld 22 pagina’s in het tijdschrift gaan over de WTO en aanpalende thema’s. Ook de achtergrond waartegen de vrijhandelstop plaatsvindt, komt aan bod.

De berichtgeving in onzeWereld is geen eenzijdig anti-WTO-verhaal. Ook de voorstanders komen aan het woord, en soms wel erg veel. Ook in sommige beschrijvende artikelen wordt dusdanig naar een voorzichtige balans gezocht, dat een duidelijke conclusie ontbreekt. Of het continentale vrijhandelsakkoord NAFTA nu goed of slecht is voor de gemiddelde Braziliaan, blijft in het midden. Een uitgebreid stuk van vier pagina’s beschrijft de WTO zelf. Er wordt een tocht door de burelen in Geneve gemaakt en allerlei hoofdrolspelers komen aan het woord. Kritiek wordt vooral geuit op het gebrekkige demokratische functioneren van de organisatie, meer fundamentele zaken komen daardoor nauwelijks aan bod. Andere artikelen komen wel tot duidelijker conclusies: over de schadelijkheid van flitskapitaal bijvoorbeeld, en de gevolgen van het verder ‘vrijlaten’ daarvan. Ook het opiniestuk van Robert Went laat weinig reden tot twijfel over: “De WTO heeft geen toekomst” is de titel. Een minder uitgesproken opstelling komt van Kees Zoeteman, voorzitter van het instituut Globus aan de Universiteit van Tilburg. Hij denkt dat de toekomst van vrijhandel juist ligt in de beperking ervan door het reguleren van multinationals.
Opvallend is ook dat in een aantal stukken nogal veel vertrouwen geuit wordt in het ondersteunen van armere landen in het benutten van de WTO-regels en structuren. Die zouden op zich niet verkeerd zijn, maar veel landen zouden er geen goed gebruik van (kunnen) maken. Dat is ook de insteek van de minister van Ontwikkelingshulp Agnes van Ardenne die uitgebreid geïnterviewd wordt en goede hoop heeft dat meer vrijhandel voor iedereen vooruitgang zal betekenen.

Daarnaast biedt het tijdschrift allerlei kleinere artikelen die met het onderwerp te maken hebben. Zoals een portret van Chomsky, campagnes van landloze boeren of tegen gentechmulti Monsanto en een bingo-spel van corpwatch. Een overzichtje van nieuwsbronnen om de ontwikkelingen in Mexico te volgen had overigens niet misstaan.

Al met al een hoop informatie en stof voor discussie, fijn vormgegeven en voor 4,65 euro. Helaas nog steeds nauwelijks in de kiosk te verkrijgen (website: www.onzewereld.nl)

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)