Ga naar de inhoud

Rudolf Rocker over Anarchisme en organisatie

Op de website anarchisme.nl is nu een ‘gemoderniseerde’ integrale vertaling verschenen van de brochure van de belangrijke anarchistische denker Rudolf Rocker over Anarchisme en Organisatie (uit 1921). Nog steeds zeer de moeite waard.

1 min leestijd

Een tekst waarin Rudolf Rocker de noodzaak van organisatie voor de anarchistische beweging uiteenzet. In deze brochure tracht Rocker aan te tonen wat het spanningsveld is tussen individualisme, de afwijzing van organisatie en collectieve bovengrondse organisatie aan de andere kant. Hij probeert aan de hand van voorbeelden door de geschiedenis heen een balans op te maken wat een effectieve anarchistische beweging maakt. Hij gaat in op voorbeelden waarbij de beweging, al dan niet gedwongen, ondergronds opereerde, successen boekte door publiekelijk op te treden etc.

Zie de gehele brochure online hier:

http://anarchisme.nl/doku.php?id=namespace:anarchisme_en_organisatie