Ga naar de inhoud

Rebellie van werklozen angstscenario van wereldelite

In de brochure “Outlook on the Global Agenda 2014” van het Wereld Economisch Forum wordt een voorspelling gedaan over de top tien problemen wereldwijd in het komende jaar. De inkomensongelijkheid die overal op de wereld toeneemt, wordt gezien als het belangrijkste zorgenkind.

3 min leestijd

(Bron: website solidariteit.nl, foto Henning Hraban Ramm / pixelio.de)

Het Wereld Economisch Forum (WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van de bazen van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, minister-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten. In totaal zo’n 2.500 personen.

Onrust en angst

Foto demo
Wereld Economisch Forum 2013

Uit een enquête onder de deelnemers van dit forum bleek dat vooral de armoede, de hoge werkloosheid en de toenemende economische ongelijkheid in vele regio’s tot de grootste problemen van de komende tijd horen. Dit meldt de studie van het WEF “Outlook on the Global Agenda 2014“, waarvoor ongeveer 1.500 bobo’s werden geïnterviewd. Vooral in Europa speelt de werkloosheid een grote rol. Door de geringe economische groei worden de problemen verscherpt. De jeugdwerkloosheid is 24 procent in de Eurozone. In landen als Griekenland, Spanje en Kroatië was het in de afgelopen maand september hoger dan 50 procent.
Een bezorgd citaat uit deze enquête: “Een generatie die haar werkzame leven start vanuit een compleet hopeloze situatie schenkt heel gemakkelijk het vertrouwen aan populistische politici. Die generatie mist haar hele werkzame leven de vaardigheden en kwalificaties die vroeg in het arbeidsproces ontwikkeld worden. Mensen en vooral jongeren moeten zinvol productief bezig zijn anders maken we nog mee dat de sociale coherentie uit het leven verdwijnt.”

Vooral in de landen met een hoog werkloosheidscijfer waren de afgelopen maanden veel demonstraties en betogingen. In Griekenland hoort onrust bij het dagelijkse leven sinds de overheid failliet ging. Ook in Portugal en Italië deden veel mensen mee in de protesten tegen de bezuinigingen. Een andere ontwikkeling is in Frankrijk te zien. Na de gewelddadige protesten van de Bretonse boeren neemt onder de bevolking de angst voor sociale onrust toe. Het rechts extreme Front National maakt daar handig gebruik van en ronselt hijgerig aandacht en steun.

Afnemend vertrouwen

In Azië en Noord- en Zuid-Amerika veroorzaakt de groeiende economische ongelijkheid grote spanningen. De enquête zegt hierover: “De groeiende financiële verschillen tussen arm en rijk bedreigen op nationaal niveau de sociale stabiliteit en vormen een gevaar voor de internationale veiligheid.” Veel ondervraagden tonen hun ongerustheid, omdat dit vraagstuk te weinig aandacht krijgt.
In Duitsland liggen de accenten weer anders. De structurele werkloosheid en de ‘cyber’ aanvallen bepalen hier de discussie. Privacy en veiligheid op het internet staan hoog op de agenda. Daarna volgen de zorgen over de sociale spanningen in het Midden Oosten, het ontbreken van een wereldwijd klimaatakkoord, de stijgende economische ongelijkheid en de toenemende milieuproblemen door de groeiende komst van de middenklassen in Azië.

Eensluidend is de conclusie van de geïnterviewden dat het jaar 2014 in teken zal staan van het afnemende vertrouwen in de politiek en instituties als de banken.

Zie: http://www.gegen-hartz.de