Ga naar de inhoud

Ons kent ons: De Europese Commissie en BlackRock

De Europese ombudsvrouw Emily O’Reilly  tikt de Europese Commissie op de vingers wegens de onkiese keuze van Blackrock voor het uitvoeren van een studie over het integreren van sociale en ecologische normen in de regulering van banken. ‘Onkies’ is hier wel een zéér sterk understatement, want men kan de keuze van de Commissie eerder een provocatie noemen, toch voor wie zich een klein beetje bekommert om het algemeen belang.

2 min leestijd

(Door Herman Michiel, Ander Europa)

Want het Amerikaanse Blackrock is de grootste vermogensbeheerder-beleggingsadviseur ter wereld, met een reputatie die stinkt als een industriële varkensmesterij. Blackrock heeft enorme belangen in de fossiele energievoorziening, in de kaalslag van het Amazonewoud, en is een van de grootste aandeelhouders in Europese banken. Het bedrijf spendeert jaarlijks ook vele miljoenen voor zijn lobbywerk bij de Europese instellingen. Zoiets zou de Commissie dan moeten adviseren over ‘duurzame financiering’… Een uitgebreid rapport hierover bij Corporate Europe Observatory. (hm)

Vertaling van de inleiding van het rapport (door globalinfo)

Het Blackrock Model

Hoe de EU de verkeerde weg kiest op het gebied van banken en klimaatverandering

De Commissie heeft massale belangenconflicten genegeerd toen zij ’s werelds grootste fonds voor vermogensbeheer inhuurde om te onderzoeken wat de beste manier is om het bankwezen duurzaam te maken. “The BlackRock-model”, een rapport van CEO en Change Finance legt de omvang van de misstap bloot en legt uit waarom de Commissie een nieuwe benadering van ‘duurzame financiering’ moet vinden.

De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, is berucht om zijn investeringen in fossiele brandstoffen en ontbossing. Toch heeft de Europese Commissie belangenconflicten genegeerd toen zij het bedrijf inhuurde om de herformulering van de EU-bankregels voor te bereiden zodat die voldoen aan de klimaatuitdaging. Bovendien is BlackRock een belangrijke aandeelhouder in bedrijven die het meest op het spel staan: de grote Europese banken.

BlackRock is een van de uitgesproken pleitbezorgers van zachte regelgeving op het gebied van klimaatverandering. Samen met tientallen andere grote financiële instellingen heeft het zich verzet tegen belangrijke onderdelen van de EU-agenda voor duurzame financiering. Toch is het bedrijf nu uitverkoren om advieswerk te doen dat de basis zal leggen voor de groene bancaire regelgeving van de EU-instellingen.

Het rapport “The BlackRock Model”, gepubliceerd door de CEO en de Change Finance coalitie, legt uit wat de valkuilen zijn van het kiezen van de verkeerde adviseur. Het laten bepalen van de agenda voor het verduurzamen van de financiën door financiële ondernemingen is een recept voor een ramp.