Ga naar de inhoud

Niemand betaalt meer vennootschapsbelasting in 2052

Europese landen volgen elkaar op een ongezonde manier in het verlagen van tarieven voor de vennootschapsbelasting. Volgens onderzoekers is er een ‘destructieve’ race naar de bodem gaande.

3 min leestijd

(Door Jasper van Teeffelen, oorspronkelijk verschenen op de website van SOMO)

In een nieuw rapport van Eurodad worden de EU-landen en Noorwegen onder de loep genomen: er zijn twaalf regeringen die ofwel nèt het vennootschapsbelastingtarief hebben verlaagd, of van plan zijn dit binnenkort te doen, concludeert het rapport ‘Tax games: the race to the bottom. Europe’s role in supporting an unjust global tax system’. Als de huidige trend doorgaat, is het VBP-tarief in 2052 gemiddeld nul procent.

“Als multinationals minder (vennootschaps)belasting betalen, moeten consumenten meer betalen om het gat op te vullen. Het Eurodad-rapport geeft aan dat dit de armsten in de samenleving het hardst treft en ongelijkheid vergroot in plaats van verkleint”, aldus Jasper van Teeffelen, die onderzoek deed naar Nederlandse maatregelen op het gebied van belastingen.

Nederland scoort, samen met Ierland, het slechtst in vergelijking met de andere onderzochte landen (EU-landen en Noorwegen): Nederland heeft geen openbaar register van eigenaren, de nieuwe regering wil geen openbare country-by-country rapportage, Nederland heeft een groot aantal knellende belastingverdragen met ontwikkelingslanden en faciliteert nog steeds op grote schaal belastingontwijking.

 

Geen bedrijf betaalt meer vennootschapsbelasting in 2052

Europese landen leiden een wereldwijde trend naar steeds minder belastingen voor bedrijven

Europese regeringen leiden een race naar de bodem, waardoor de gemiddelde wereldwijde tarieven voor vennootschapsbelasting in 2052 op 0% zullen uitkomen. Dat concluderen onderzoekers in het laatste Eurodad-rapport Tax games: the race to the bottom. Europe’s role in supporting an unjust global tax system. Uit een gedetailleerde analyse van 17 EU-lidstaten en Noorwegen blijkt dat 12 regeringen ofwel net hun belastingtarief voor de vennootschap hebben verlaagd of van plan zijn dit in de nabije toekomst te doen.

Verder concludeert het rapport ook dat:

  • de helft van de geanalyseerde landen schadelijke belastingpraktijken heeft, die door multinationals kunnen worden gebruikt om belasting te ontwijken. Daarnaast,
  • blijkt uit het onderzoek dat van de 18 geanalyseerde landen, 12 ‘zeer problematische’ belastingverdragen hebben, die belastinginning in ontwikkelingslanden kan ondermijnen.
  • een derde van de geanalyseerde landen leidt de strijd tegen geheime brievenbusmaatschappijen door openbare bedrijfsregisters in te voeren die de echte  eigenaren laten zien. In 12 van de geanalyseerde landen is echter nog steeds geheime eigendom van bedrijven mogelijk, en het VK biedt nog steeds mogelijkheden voor het opzetten van anonieme trusts.
  • De meerderheid – tien van de geanalyseerde landen – lijken terughoudend of ronduit tegen het idee om burgers te laten zien waar multinationals zaken doen en hoeveel ze betalen aan belastingen, terwijl
  • 13 van de 18 landen staan ​​openlijk tegen het idee zijn van een intergouvernementele VN-organisatie om belastingparadijzen te stoppen.

(Het rapport is hier te downloaden (als pdf))