Ga naar de inhoud

Leest Uitpers!

Uitpers, Webzine voor Internationale Politiek is een interessante maandelijkse nieuwsbrief uit België, die graag nog meer lezers heeft. Hieronder de jongste uitgave.

10 min leestijd
Placeholder image

Uitpers nummer 58

Uitpers: Webzine voor Internationale Politiek
nummer 58, 6de jg. , november 2004

De redactie van Uitpers is erg gefrustreerd. Ze is verheugd over de belangstelling (zie www.uitpers.be/logs), ook uit het buitenland (een vijfde van de bezoekers komt uit het buitenland, waarvan de helft uit Nederland). Verscheidene andere sites nemen artikelsvan Uitpers over en verwijzen permanent naar Uitpers.
Maar hoe frustrerend om bij voorbeeld niet te kunnen inspelen op brandende actualiteit. Neem maar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de rol van Arafat of de verkiezingen in Oekraïne. Het blijft een droom om dat wel te kunnen, om tussen de maandelijkse Uitpers ook te kunnen uitpakken met actualiteitsgebonden extra’s, of om tussendoor bulletins te kunnen verspreiden. Het is een kwestie van persoonskracht en van geld.
We blijven ook ijveren voor ruimere bekendheid. Maar ookpromotie vergt meer middelen.
Vandaar dat we een oproep blijven doen tot financiële steun. Verscheidene lezers zorgden al eerder voor een maandelijkse domiciliëring, anderen doen af en toe een gift waarvoor onze erkentelijkheid. Het is telkens een aanmoediging om verder te gaan.

Ons rekeningnummer: 850-8312768-60 – Boekelbaan 73 – 9630
Zwalm

Iraakse dodentol rond 100.000

Het aantal gesneuvelde Amerikaanse militairen in Irak wordt nauwkeurig bijgehouden. Het aantal burgerdoden ligt volgens sommige ngo’s tussen 10.000 en 30.000, volgens een rapport in The Lancet zijn het er minstens 100.000. Wie ligt er wakker van dode Irakezen? (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Van Barroso is weinig goeds te verwachten (Freddy De Pauw)

Straatsburg baadde zowaar in een sfeer van euforie toen voorzitter José Manuel Barroso aankondigde dat hij zijn Commissie van 24 leden nog niet aan een stemming zou voorleggen. Een overwinning van de democratie, zegden ook enkele Vlaamse Europarlementsleden. De meerderheid van het parlement had inderdaad voor een verrassing gezorgd door toch voet bij stuk te houden, dit was een krachtproef tussen diverse instanties waarbij de meest democratische het voor één keer heeft gehaald. Met als resultaat enkele correcties maar geen grondige koerswijziging, aan de dogma’s van het ultra-liberalisme wordt niet geraakt. (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Vragen bij “Amerikaanse democratie” (Marijke Van Hemeldonck)

Hoe democratisch zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen dit keer wel verlopen? Is er deze keer geen reden tot minstens evenveel scepticisme als bij de Bush overwinning van 2000? Want tenslotte hebben niet minder dan 35 miljoen uitgebrachte stemmen geen enkel spoor kunnen nalaten. Dit is slechts een van de vaststellingen en aanmerkingen van een ploeg ervaren internationale waarnemers die het Amerikaanse verkiezingsproces hebben gevolgd. Het falen van het democratisch verkiezingssysteem in 2000 had niets van een uitzonderlijk voorval en is uitsluitend te wijten aan fundamentele fouten in het proces. (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Met De Gucht wordt het niet anders (Georges Spriet)

Hij heeft wel wat onze nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken. Recht voor de raap, zonder omwegen en lichtjes brutaal. De waarheid mag gezegd worden, stelt hij, zijn waarheid.
We zaten even uit te kijken waar het met Karel De Gucht als top van onze diplomatie naar toe zou gaan. Het bleek al gauw dat hij de grote lijnen van de paarse regering, en van zijn flamboyante voorganger Louis Michel, over zou nemen. Een pro-Europa koers, niet anti-Washington maar geen vazallenhouding, en Centraal-Afrika zou hij blijven op de politieke agenda zetten. Hij verbaasde niet echt door uitgesproken het belang van de economie te benadrukken in onze diplomatie. (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Einde van de twee-staten-oplossing (Ludo De Brabander)

“U zou zich moeten herinneren dat dezelfde dag waarop het Israëlisch leger inspanningen doet en er in slaagt om de ene terrorist na de andere te elimineren, dat op diezelfde dag, zoals op elke dag van het jaar, binnen de grenzen van Israël, bij de 400 kinderen worden geboren, van wie sommigen nieuwe zelfmoordenaars zullen worden. Realiseert u zich dat? (…) Zolang we niet gescheiden zijn, betekent een dergelijke meerderheid (van Palestijnen – LDB) het einde van de joodse staat Israël”. (Prof.Arnon Sofer in een dringende brief aan premier Sharon).(Lees meer op http://www.uitpers.be)

Interview: Een Palestijnse stem in Israël (Jacquie Dever)

Azmi Bishara, Palestijns parlementslid in Israël,onderstreept dat de Arabieren in Israël hun statuut niet zelf hebben gekozen en dat ze zich nog steeds als deel van het Palestijnse volk voelen. Bishara zag als telg van een christelijke familie in 1956 te Bethlehem het levenslicht. Politiek ontwaakte hij in de studentenbeweging, werd in de jaren zeventig voorzitter van de hogeschoolstudenten en richtte Arabische studentencomités op aan de Haifa universiteit en de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem. Tussen 1990 en 1996 was hij hoofd van de onderzoekscel aan het Van Leer Instituut in Oost- Jerusalem. Tijdens de Intifada was hij een actief pleitbezorger van de Palestijnse zaak. (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Israëls operaties in Gaza laten diepe sporen na (Astrid Essed)

De recente Israëlische militaire aanvallen op Noord-Gaza, van 28 september tot 15 oktober, waarbij meer dan 120 Palestijnen werden gedood, 421 mensen gewond raakten en meer dan 91 huizen werden vernietigd, behoren humanitair gezien tot een van de zwaarste militaire operaties in Noord-Gaza sinds het begin van de Tweede Intifadah in september 2000. Een analyse van de operaties en hun gevolgen. (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Na Firenze en parijs, een ESF met Britse accenten (Frank Slegers)

Laten we maar beginnen met cijfers: het derde Europees Sociaal Forum (ESF) van 15 tot 17 oktober 2004 in Londen, mobiliseerde meer dan 20.000 deelnemers. Daaronder 8.000 niet-Britten, uit 70 verschillende landen. Er waren 500 vergaderingen (conferenties, seminaries, workshops,…).Alleen al de grote conferenties werden bevrouwd en (vooral) bemand door 250 sprekers. De Millennium Dome was met zijn 5.000 gasten drie nachten lang de grootste jeugdherberg ter wereld. En een betoging met 40.000 tot 50.000 deelnemers sloot het geheel af. Wat betekende dit derde ESF? (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Special : Bagdad Jaar Nul (Naomi Klein)

Naomi Klein, auteur van No Logo, trok naar Bagdad en zag er na enige tijd hoe Irak wordt leeggeroofd “op zoek naar een neoconservatieve utopie”. Ze schreef haar vaststellingen en analyse in een lang artikel dat Lode Van Oost voor Uitpers vertaalde. “Slechts na een maand wist ik waar ik in Bagdad naar op zoek was. Ik was naar Irak gereisd een jaar na het begin van de oorlog, op het hoogtepunt van een heuse ‘construction boom’, maar na een wekenlange zoektocht had ik nog niet één zware machine gezien, tanks and humvees (geblindeerde jeeps) uitgezonderd. Toen zag ik het: een bouwkraan”. Maar daar liet Klein het niet bij. (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Een man van cultuur (Wim De Neuter)
Het gaat over Patrick Dewael. Want sinds 4 oktober 2004 weten we het: er is een nieuwe grote cultuurfilosoof opgestaan in ons land:Patrick Dewael: boegbeeld van de liberale VLD, van 1985 tot 1992 minister van Cultuur in de Vlaamse gewestregering, later minister-president van Vlaanderen en vandaag de federale portefeuille van Binnenlandse Zaken op zak. Op 4 oktober gaf Dewael zijn versie van Samuel Huntingtons “clash of civilization”. “Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar niet alle culturen zijn gelijkwaardig,” zei Dewael in een interview met De Standaard. (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Nepal in internationaal vaarwater/ Koning Gyanendra in nauwe schoentjes (Freddy De Pauw)
De VS en India werken nauw samen om te beletten dat de Nepalese Maoïsten steun van buitenuit krijgen in hun poging de macht te veroveren. Dat verklaarde de Amerikaanse ambassadeur in Kathmandu, James F. Moriarty, kort vóór de Nepalese premier, Sher Bahadur Deuba, in september naar India trok voor steun. In India wordt openlijk gedebatteerd over de mogelijkheid dat India troepen naar Nepal stuurt om de Maoïsten daar van de macht te houden. Want ondanks de aanzienlijke buitenlandse steun, onder meer uit België, slaagt het Nepalese leger er niet in de Maoïsten terug te dringen.
(Lees meer op http://www.uitpers.be)

Japans negationisme besproeit Chinees patriottisme (Freddy De Pauw) De internationale Olympische kringen zijn niet zo gerust in de komende Olympische zomerspelen, die van 2008 in Peking. Toen ze voor Peking kozen, waren ze er nogal zeker van dat de Chinese autoriteiten orde en stabiliteit zouden doen heersen, dat er niet zou moeten gevreesd worden voor ongeregeldheden. Sinds de incidenten bij de finalematch tussen China en Japan voor het Aziatische kampioenschap, zijn ze niet meer zo zeker. Alles heeft te maken met de massale en steeds fellere anti-Japanse gevoelens bij een groot deel van de Chinese bevolking. (Lees meer op http://www.uitpers.be)

De bloedbadpolitiek in Soedan (Dan Connell)
De Janjaweed zijn nog altijd actief in de westelijke Soedanese provincie Darfoer, ondanks alle waarschuwingen. Ondanks de bemoeienissen van de Verenigde Naties en bezoeken van onder meer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell aan de regio. Het geweld is volgens Dan Connell noch etnisch noch religieus maar een gevolg van de regeringspolitiek van verdeel en heers om aan de macht te blijven. (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Indymedia zit met grote vragen

Wat is er nu precies gebeurd met de servers van Indymedia? Op donderdag 7 oktober werden omstreeks 18 uur twee servers van Indymedia in beslag genomen door de FBI. Deze servers stonden in het kantoor van Rackspace in Londen, een Internetprovider met hoofdkantoor in Texas. Daar had men op donderdagnamiddag een dagvaarding ontvangen waarin verzocht werd om de hardware van Indymedia in Londen over te maken aan de autoriteiten. Door erop in te gaan verdwenen meer dan 20 Indymedia-sites van het Internet, evenals meerdere radiozenders, BLAG (GNU/Linux distributie), en een handvol andere projecten. Drie weken na de inbeslagname van twee servers wist Indymedia nog steeds niet waarom en door wie. Het was alsof er nooit iets was gebeurd. (Lees meer op http://www.uitpers.be)

Boeken

Het tijdschrift ‘Politique’ bezoekt en bestudeert “Türkbeekistan” en doet interessante vaststellingen.

Simon Sebag Montefiore schreef een nieuwe Stalin-biografie, en het is een interessante.

Uri Davis beschrijft hoe het apartheidssysteem in Israël springlevend is.

Discussie:

Fiscale paradijzen, sociale woestijnen (Eric Goeman)
Hoe de maffia belastingen inde en andere privatiseringen(Freddy De Pauw)
Turkije: JA MAAR (Chris Den Hond)

Signalement:

Internationale Dag tegen de Muur
9 november: extreem rechts, nee bedankt!
Halvering aantal hongerigen uitgesteld tot 2147
Europese Commissie keurt Belgisch emissiehandelplan goed
Hoe werkt het kapitalisme? een tweeluik
ING en Rabobank onder vuur omwille van financiering
wapenlevering aan Indonesië

Uitpers: Webzine voor Internationale Politiek

Media, politiek en economie. Veelal is de scheidingslijn niet helemaal duidelijk. Media geraken geketend of spreken de woorden van hun broodheren. Het ene feit wordt uitvergroot, het andere verzwegen. Er is een nieuwe doctrine, aldus Ignacio Ramonet in Le Monde Diplomatique, “het is la ‘pensée unique’, de enige die toegelaten is door een onzichtbare en alomtegenwoordige opiniepolitie”. Ondertussen zijn ook de media volledig onderhevig aan de wetten van de vrije markt. Ze moeten tegen mekaar op concurreren, zodat de dwang voor een goed verhaal en inslaande beelden het maatschappelijk kader van de gebeurtenis dreigen te verdringen.

Uitpers wil het anders aanpakken. Met Uitpers hoopt de redactie over een rustpunt te beschikken in tijden waar het nieuws doorgaans vluchtig wordt gebracht. Een onafhankelijk en ongebonden initiatief, dat het eenheidsdenken wil doorbreken en nieuws over internationale politiek in een maatschappelijke context plaatst.

Uitpers verschijnt maandelijks, enkel op het Internet, omdat dit meer en meer verspreid geraakt en zovele initiatieven in het verleden op de muur van de financiële haalbaarheid te pletter zijn geslagen.

Surf naar: http://www.uitpers.be

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door diversen.)