Ga naar de inhoud

Landbouwindustrie lobbyt tegen eerlijker en duurzamer Farm-to-Fork beleid

Interne documenten tonen aan dat grote landbouwconcerns voor instandhouding van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid lobbyen en voor ondermijning van de Europese ´Farm to Fork´ strategie.

5 min leestijd

(Bron: Persbericht van Corporate Europe Observatory, dd. 12 oktober 2020 (vertaling Supermacht)

Brussel, 12 oktober 2020

Vandaag laat Corporate Europe Observatory in een nieuw rapport zien [1] hoe een ´monsterverbond´ van Copa-Cogeca, de lobbyorganisatie van grote landbouwbedrijven, samen met industriële giganten uit de farmaceutische en voedselsectoren bezig is om een ware lobbyslag te leveren tegen ][de Farm to Fork Strategie [2] en de Biodiversiteits Strategy [3] van de Europese Unie.

Deze twee strategieën om de Europese landbouwsector meer duurzaam te maken werden in de lente aangekondigd als de hoekstenen van de Green Deal van Commissievoorzitter Von der Leyen. Het genoemde lobbyverbond oefent veel druk uit op de nationale regeringen en op leden van het Europese Parlement om te voorkomen dat de lopende hervorming van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (CAP) op één lijn wordt gebracht met de Green Deal.

Op 20 oktober stemt het Europese Parlement over de hervorming van de CAP [4]. Interne (Europese) documenten laten zien dat de landbouwindustriële lobby stevig inzet op versnelling van de besluitvorming over de CAP-hervorming en op vertraging van de besluitvorming over de Farm to Fork Strategie. Hun plan is om de CAP te laten zoals het is zodat de doelstellingen van de Farm to Fork Strategie en de Biodiversity Strategie sterk worden ondermijnd. De Duitse regering die nu voorzitter is van de Europese Raad steunt de lobbyinzet om in de herfst de CAP met een snelle deal af te sluiten.

Het op één lijn brengen van de CAP en de Green Deal zal leiden tot vermindering van de hoeveelheid overheidssubsidie voor het (huidige) schadelijke landbouwmodel. Zo levert de Farm
to Fork Strategie in een periode van 10 jaar 50% minder pesticidegebruik op (en vermindering van relevante gezondheidsrisiko´s), 50% minder antibioticagebruik en 20% minder kunstmestgebruik. Al dit zal worden weggestreept als de lobbyalliantie succesvol blijkt.

De lobbyalliantie gebruikt taktieken als oproepen tot vertragingsmaatregelen en effectrapportages, het organiseren van gesponsorde lobbybijeenkomsten en het onder druk zetten van Europese ambtenaren of commissarissen door lobbiefunctionarissen van dezelfde nationaliteit die beweren dat de beoogde doelstellingen niet haalbaar en niet effectief zijn en dat ze zullen leiden tot het faillisement van boerenbedrijven.

Het rapport van Corporate Europe Observatory toont ook aan dat Copa-Cogeca en overige landbouwindustriële spelers gepriviligeerde toegang hebben tot de besluitvormers binnen de Europese Commissie en het Europese Parlement. Dat gaat met name via zogenoemde ‘civiele dialooggroepen’. Dat zijn groepen van deskundigen die de Commissie adviseren over kwesties van landbouwkundige aard en die nauwe banden hebben met Copa-Cogeca, aangesloten organisaties en de industrie.

De standpunten van Copa-Cogeca komen neer op het verdedigen van grofweg de huidige CAP, met inbegrip van de ongelijke verdeling van subsidies die vooral ten goede komt aan grote landeigenaren. Twintig procent van de ontvangers krijgt tachtig procent van alle CAP-subsidies. Uit interne docummenten blijkt dat zowel Copa-Cogeca als de meerderheid van Europese lidstaten tegen een verplichte bovengrens is voor de CAP-subsidie voor boerenbedrijven. Zij willen een vrijwillige limiet instellen zodat regeringen door kunnen gaan met het verstrekken van de grootste overheidssubsidies aan grote landeigenaren en oligarchen.

Volgens Nina Holland, onderzoeker bij CEO, is “de CAP over de jaren heen verworden tot een van de meest schaamteloos misleidende Europese beleidsterreinen: men pretendeert boeren te steunen en de landbouw meer duurzaam te maken, maar men doet noch het een noch het andere. De Europese besluitvormers moeten de lobbydruk van de pesticidebedrijven en van Copa-Cogeca weerstaan, anders worden de ambities van Farm to Fork ernstig ondermijnd door de CAP. Boeren moeten worden ondersteund om de overstap te maken naar een landbouwmodel dat de biodiversiteit bevordert en dat het klimaat niet verruïneert. De steun van de Europeanen voor de landbouwsubsidies zal verder afnemen indien de CAP niet eerlijker en groener wordt gemaakt.”

Martin Pigeon, een andere onderzoeker bij Corporate Europe Observatory, voegde toe: “Een belangrijk resultaat uit ons onderzoek is het volgende: terwijl Copa-Cogena voorspiegelt te spreken namens alle boeren, worden haar standpunten in grote mate beïnvloed door de landbouwindustriële sector. Dat komt voornamelijk omdat de (oorspronkelijke) boerencoöperaties die deel uitmaken van deze organisatie in de loop der tijd zelf zijn uitgegroeid tot landbouwconcerns ter grootte van meerdere miljarden euros, die fortuinen verdienen met de verkoop van kunstmest en pesticiden aan boeren. Specifiek onderzoek naar het Franse Copa-Cogeca-lid, FNSEA, laat zien hoe sterk haar positie als vertegenwoordiger van de Franse boeren is en hoe de organisatie intern wordt gedomineerd door zowel grote gewastelers, coöperaties en landbouwconcerns, terwijl het de wanhoop en woede van de (gewone) boeren gebruikt voor eigen politiek gewin”.

Het CEO rapport: “CAP vs Farm to Fork: Will we pay billions to destroy, or to support biodiversity, climate, and farmers?”.

Meer lezen (Supermacht):
– ¨Europese organisaties roepen landbouwministers op: GLB moet op de schop,¨ Supermacht, 31 augustus 2020.
– ¨VoedselAnders webinar 9 juli: hoe kan de EU voedselstrategie effectiever worden?,¨ Supermacht, 3 juli 2020.
– ¨Pleidooi voor veerkrachtigere voedselsystemen in Coronatijd (JD vander Ploeg),¨ Supermacht, 1 september 2020.
– ¨Geheime deals via CETA commissie: ondermijning voorzorgsprincipe en pesticidenbeleid EU,¨ Supermacht, 12 februari 2020.
– ¨´Zonder hervorming EU landbouw- en handelsbeleid geen milieuvriendelijke en sociaal rechtvaardige voedselvoorziening´,¨ Supermacht, 30 augustus 2019.

Noten:
[1] https://corporateeurope.org/en/2020/10/cap-vs-farm-fork
[2] https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
[3] https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
[4] https://crm.corporateeurope.org/civicrm/mailing/url?u=4890&qid=845952

Bron: ¨Internal documents reveal agribusiness lobby to keep status quo CAP and derail ´Farm to Fork´,¨ Corporate Europe Observatory, 12 oktober 2020.