Ga naar de inhoud

Grenzen van geweld (Borders of Violence)

10 december is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Tien jaar geleden kreeg de Europese Unie op deze dag de Nobelprijs voor de vrede. Maar juist deze mensenrechten en de nobele en zo gekoesterde “Europese waarden” worden met voeten getreden tegenover mensen die vluchten en bescherming zoeken aan de grenzen van de statenbond. TV-programma Monitor berichtte onlangs over illegale gevangenissen in Bulgarije en brute pushbacks. En dit alles gebeurt onder de ogen van Frontex, die met opzet is bedoeld als ijskoud afschrikmiddel.

2 min leestijd

(Door Theo Bruns, uitgeverij Assoziation A, vertaling globalinfo.nl)

Wij grijpen deze verjaardag, die de spot drijft met de mensenrechten, aan om het boek van het auteurscollectief mEUterei “Grenzeloos geweld. De onverklaarde oorlog van de EU tegen vluchtenden” aan te bieden. Het boek is in de Engelse vertaling gratis te lezen en te downloaden onder de titel “Borders of Violence” op onze website – in de hoop dat het nu op zijn beurt “grenzeloos” zal circuleren als stimulans voor politieke actie.

Het boek inventariseert nauwgezet de systematiek van de dagelijkse mensenrechtenschendingen aan de buitengrenzen van de EU. Dit document van schaamte wordt zo een protestkreet, een aanklacht tegen de Nobelprijswinnaar EU.

Boek als pdf in Engelse versie
Details
Over Duitse versie

Het auteurscollectief mEUterei bestaat uit activisten, vluchtelingenwerkers, juristen, academici op het gebied van migratie en politiek. Leden van het team zijn Marlene Auer, Eliza Fröhlich, Natalie Gruber, Hela Kanakane, Lea Reisner en Julia Winkler. Zij zijn actief in verschillende organisaties en politieke groeperingen: Alarm Phone, borderline-europe, Border Violence Monitoring Network, Iuventa-Crew, Joosor en Safe Passage Foundation.

In de inleiding van hun boek schrijven zij: “De geschiedenis vergetend, worden de muren van Fort Europa steeds hoger opgetrokken, wordt het isolement steeds brutaler en zijn de bureaucratische en fysieke hindernissen voor vluchtelingen om hun recht op asiel op te eisen bijna onoverkomelijk. De Nobelprijs voor de Vrede wordt misbruikt als schone schijn om tegen alle realiteit in een humaan beleid en een rechtsstaat voor te wenden. Schendingen van de mensenrechten langs de binnen- en buitengrenzen van de EU worden dagelijks begaan, zijn bekend en zijn geen toeval. De nobele waarden en verklaarde doelstellingen van de EU, zoals de onschendbaarheid van de menselijke waardigheid, de bescherming van de mensenrechten, de vrijheid en de rechtsstaat, blijken een pure farce te zijn in het licht van een beleid van grensafsluiting, dat niet tot doel heeft vluchtelingen te beschermen, maar hen tegen vluchtelingen te beschermen.

Hun onontkoombare conclusie is: “Een breed debat over wie en hoe verantwoordelijk moet worden gehouden – ook juridisch – voor deze mensenrechtenschendingen is even dringend nodig als de duidelijke vraag naar een ander grensbeleid.”