Ga naar de inhoud

Fossiele oorlog

Fossiele oorlog; over klimaatverandering, militarisme en wapenhandel

2 min leestijd

(Door Stop wapenhandel, bron: grenzeloos, foto van website proceofoil)

Door klimaatverandering zullen conflicten en migratie toenemen, maar door het probleem als veiligheidsprobleem te benaderen wordt gericht op gevolgen, en niet op oorzaken. Dat schrijft Stop Wapenhandel in Fossiele oorlogen: klimaatverandering, militarisme en wapenhandel dat verschijnt vlak voor de Klimaatdemonstratie van 10 maart.

Bij het handhaven van controle over fossiele brandstoffen en het tegenhouden van migranten worden militaire middelen ingezet, en producten en diensten van de wapenindustrie.

Een belangrijk deel van de krijgsmacht is ingericht op bescherming van aanvoer van grondstoffen, met name fossiele brandstof. Terwijl uitfasering van fossiele brandstof de enige manier is om onomkeerbare klimaatrampen te voorkomen. Als iets of iemand de aanvoer van fossiele brandstof dreigt te verstoren wordt dat de kop ingedrukt door militairen en para-militairen, soms met door Nederland geleverde wapens. Migranten, voor een deel gedreven door klimaatproblemen, worden aan steeds meer gemilitariseerde grenzen tegengehouden. Daarbij verdedigen krijgsmachten de orde van de rijken tegen belangen en rechten van de armen. Wie de winnaars en wie de verliezers zijn in de strijd om de schaarser wordende middelen wordt mede door militair geweld bepaald.

Nederland en Europa moeten de komende jaren fors investeren in klimaatbeleid. Conflict en migratie die mede wordt veroorzaakt door klimaatverandering zijn geen argument om te investeren in defensie en militaire technologie. Het draagt niet bij aan oplossing van het probleem. Als gekozen moet worden voor investeren in vrede en veiligheid, levert investeren in klimaatbeleid uiteindelijk het meeste op.

Lees het essay Fossiele oorlogen: klimaatverandering, militarisme en wapenhandel