Ga naar de inhoud

Europa en de crisis: Het verhaal van een aangekondigde ramp

In 2007 werden de Verenigde Staten getroffen door een financiële crisis, in 2008 was ook Europa aan de beurt. De financiële crisis ging al snel over in een economische crisis: een crisis van een geweldige omvang, de ernstigste crisis sinds de Grote Depressie van de jaren dertig. De economische crisis leidde vervolgens tot crises in verschillende Eurolanden. Voor de eerste keer moest de euro bewijzen wat hij waard was in crisistijd.

2 min leestijd
Kaft_2brochure_crisis

De verschillende, maar met elkaar samenhangende crises vormen een belangrijke test voor de Europese Unie – want de EU is immers in de eerste plaats een economisch samenwerkingsverband. Hebben de EU en haar instellingen deze test doorstaan? Hoe reageert de EU op de crises? Wat doet de EU om een economisch herstel te stimuleren? Is Europa in staat

haar inwoners te beschermen tegen de gevolgen ervan? Deze vragen staan centraal in deze brochure.

 

Om hier een antwoord op te geven, kijken we naar de economische crisis waar we sinds 2008 mee te maken hebben. We analyseren de achtergrond daarvan en schetsen het verloop. We kijken naar de rol van de euro in de ontwikkeling van de crisis. Vervolgens bespreken we de maatregelen die er in en door de Europese Unie zijn genomen en kijken wat daar de gevolgen van zijn. Tot slot trekken we een aantal conclusies.

 

Deze brochure maakt deel uit van een serie van tien brochures over verschillende aspecten van de Europese politiek. Achterin deze brochure vindt u een lijst van de andere onderwerpen die in deze serie aan bod komen. Om de brochure leesbaar te houden, hebben we afgezien van noten en literatuurverwijzingen. Ook hebben we zo veel mogelijk geprobeerd om jargon te vermijden. We vinden een begrijpelijk verhaal belangrijker dan formele correctheid. Zo kiezen we ervoor om soms eenvoudigweg ‘Europa’ te schrijven, in plaats van ‘Europese Unie’. Met ‘Europa’ bedoelen we dan de lidstaten van de EU of het samenwerkingsverband van de 27 EU-landen.

 

De tekst van deze brochure is eind september 2011 afgesloten. Voor een beoordeling van de ontwikkelingen sindsdien, verwijzen we u naar onze

website: andereuropa.org. Op- en aanmerkingen op de tekst zijn van harte welkom via ons e-mail adres: info@andereuropa.org

 

De integrale brochure is als pdf hier te vinden