Ga naar de inhoud

Emma Goldman: Aanval Op Politiek Bijgeloof

Eén ding dat Donald Trump dagelijks bewijst is dat liegen en bedriegen zoals altijd de sleutel tot politiek succes blijft, iets wat Emma Goldman (1869-1940) in haar essay uit 1910, ‘Anarchisme: What It Really Stands For’, het kernessay in haar klassieke bundel van geschriften, Anarchism and other essays”. Aldus opent de Amerikaanse anarchist Robert Graham het item ‘Emma Goldman: The Political Superstition’ op zijn anarchisme weblog. 

4 min leestijd

(Door Thom Holterman, oorspronkelijk verschenen op Libertaire Orde)

Graham is een van degenen die allerlei persoonsgegevens van anarchisten bijhoudt. Hij brengt het item namelijk op ter nagedachtenis van het feit dat 27 juni de 150ste verjaardag van Emma’s geboorte is. Hoe toepasselijk is het, zo geeft hij zelf aan, om dan haar nalatenschap te eren met een fragment uit Anarchisme, waarin ze schreef: ‘Men moet rekening houden met het proces van de politiek om te beseffen dat haar weg van goede bedoelingen vol valkuilen zit: touwtrekken, intrigeren, vleien, liegen, bedriegen, oplichten; in feite, alle mogelijke chicanes, waardoor de politieke aspirant succesvol kan zijn’.

In de USA verkerende, zoals Graham, ligt een verwijzing naar een politieke misvormige als Trump voor de hand. Dit naar Nederlandse verhoudingen teruggebracht, is het met het uren wegvallen van de 112-verbinding op 24 juni 2019, niet zo gek om op zo’n draak van een figuur als Ivo Opstelten, oud-minister van Veiligheid en Justitie te wijzen. In 2012 bezwoer hij met zijn bekende barse stem, dat een uitval van de 112-verbinding (zoals die toen landelijk had plaatsgevonden) ‘nooit meer zou mogen gebeuren’, waarvoor hij persoonlijk zorg ging dragen. Zeven jaar later lag het hele systeem er weer uit, hoewel de technische uitvoering is ondergebracht bij de nationale trots: KPN.

Laten we wel wezen: de KPN is er om winst te maken, en daar ligt hun grootste zorg. Van Opstelten ging zich persoonlijk inzetten voor het feilloos blijven werken van het systeem. Na het afgelopen faalmoment van 112, zal hij persoonlijk ter verantwoording worden geroepen? Natuurlijk niet; zo steekt de politiek niet in elkaar. Van Opstelten zou ook met ‘ijzeren hand’ de motorbendes uit Nederland wegvagen. Niets van terecht gekomen. Een briefje over een deal? En met barse bezwerende uit zijn mond: ‘Geloof mij nu maar, dat bestaat niet’. Op het moment dat hij dit zei, wist hij dat het bestond… Ja, je moet geloven… en deden ze dat niet in de kerk…? [ThH]

Politici – domkop of schurk

Emma Goldman had ruim honderd jaar geleden over dit soort geglibber al het volgende op te merken: ‘Wat blijkt uit de geschiedenis van het parlementarisme? Niets dan een mislukking en een nederlaag, zelfs geen enkele hervorming om de economische en sociale stress van de bevolking te verlichten. Er zijn wetten aangenomen en wetten gemaakt voor de verbetering en bescherming van de arbeid. Zo werd pas vorig jaar bewezen dat Illinois, met de meest rigide wetten voor mijnenbescherming, de grootste mijnrampen kende. In staten waar kinderarbeid de boventoon voert, is de uitbuiting van kinderen het hoogst, en hoewel arbeiders bij ons een volledige politieke inbreng hebben (kiesrecht), heeft het kapitalisme het meest schaamteloze hoogtepunt bereikt’.

‘Er kan worden beweerd dat integere mensen niet corrupt zouden worden in de politieke molen. Misschien niet; maar zulke mensen zouden absoluut hulpeloos zijn om ook maar de geringste invloed uit te oefenen ten behoeve van de arbeid, zoals inderdaad in vele gevallen is aangetoond. De staat is de economische meester van zijn dienaren. Goede mensen, als dat zo is, zouden ofwel trouw blijven aan hun politieke geloof en hun economische steun verliezen, of ze zouden zich vastklampen aan hun economische meester en zouden volstrekt niet in staat zijn om het minste goeds te doen. De politieke arena laat geen alternatief over, men moet ofwel een domkop of een schurk zijn’.

‘Het politieke bijgeloof houdt nog steeds de harten en geesten van de massa’s in het oog, maar de echte liefhebbers van de vrijheid zullen er niets meer mee te maken willen hebben. In plaats daarvan geloven ze met Stirner dat de mens evenveel vrijheid heeft als hij bereid is te nemen. Anarchisme staat daarom voor directe actie, het openlijk trotseren van en het verzet tegen alle wetten en beperkingen, economisch, sociaal en moreel. Maar opstandigheid en verzet zijn illegaal. Daarin ligt de redding van de mens. Alles wat illegaal is, vereist integriteit, zelfredzaamheid en moed. Kortom, het vraagt om vrije, onafhankelijke geesten, om ‘mensen die mensen zijn en die een ruggengraat hebben waar je je hand niet doorheen kunt steken’.

Emma Goldman (vertaling uit het Engels door thh).

[Zie voor de gehele tekst het weblog van Robert Graham, klik HIER.]