Ga naar de inhoud

Eduardo Galeano: Kinderen van de Dagen

De Uruguayaanse schrijver en ‘bewegingshistoricus’ Eduardo Galeano overleed op 13 april 2015. Veel van zijn boeken zijn ook in Nederlandse vertaling verschenen. Maar dat geldt niet voor een van zijn laatste werken, Children of the Days: A Calendar of Human History uit 2013.

2 min leestijd

Het boek vertelt over elke dag een verhaaltje van een gebeurtenis die eerder in de geschiedenis op die dag heeft plaatsgevonden. Het levert een soort ‘poëzie van de geschiedenis op’. Het boek komt aan zijn naam omdat de Maya’s volgens Galeano (hij doet in dit boek niet aan bronvermeldingen) hun versie van Genesis hadden die het begin van de schepping zag als het begin van de dagen, die aan de wandel gingen. Wij mensen zijn hun kinderen, de kinderen van de dagen dus.

Voor vrijdag 13 januari haalt Galeano de aardbeving op Haïti aan:

in het Engels: The Earth That Bellows (daaronder de vertaling)

In the year 2010, an earthquake swallowed a large chunk of Haiti and left more than two hundred thousand people dead.

The following day in the United States, a television preacher named pat Robertson explained what had happened. This shepherd of souls revealed that the blacks of Haiti were to blame, that their freedom was responsible. The Devil had liberated them from French slavery and now he was collecting his due.

De Aarde die Brult

In 2010 verzwolg een aardbeving een groot deel van Haïti en liet meer dan tweehonderdduizend doden achter.

De volgende dag legde in de Verenigde Staten een televisieprediker genaamd Pat Robertson uit wat er was gebeurd. Deze zielenherder onthulde dat de zwarten van Haïti de schuld hadden, dat hun vrijheid verantwoordelijk was. De Duivel had hen bevrijd van de Franse slavernij en nu was hij zijn verdiende loon aan het innen.