Ga naar de inhoud

DOWNLOAD BOEK: Green deals in een tijd van pandemieën.

De pandemie heeft de komst versneld van een nieuwe cyclys van crisis die nooit helemaal is verdwenen en die verweven is met en versterkt wordt door andere mondiale uitdagingen in de 21e eeuw.

5 min leestijd

(Bron: ODG, vertaling globalinfo.nl)

Download het boek hier (Engels)

Economisch herstel is bezig om de pleidooien voor Green New Deal in Europa te versterken. De gevaren van een versterking van het groeimodel met de argumenten van absolute ontkoppeling, de gevolgen van een verdieping van het extractivisme in het belang van het verkrijgen van de kritieke grondstoffen voor een groene en digitale transformatie, en de risico’s van overmatige schuldenlast die opnieuw bezuinigingsmaatregelen zal activeren, zijn meer aanwezig dan ooit. In deze context scharen grote ondernemingen zich achter het groene beleid en zijn zij de hoofdrolspelers in hun pogingen om het merendeel van de beschikbare overheidsmiddelen te bemachtigen.

Dit boek analyseert deze situatie en erkent het werk van vele collectieven en bewegingen die “green deals” hebben opgebouwd als alternatief voor de officiële aanpak en die er niet voor terugschrikken om een structurele, systematische en radicale kritiek op kapitalisme, patriarchaat en kolonialisme in te zetten.

Green deals in tijden van pandemieën is een uitnodiging om in deze moeilijke tijden bijeen te komen in de overtuiging dat wij in dit cruciale decennium niet louter toeschouwers mogen zijn van een toekomst waarover nu wordt beslist.

Author: Alfons Pérez
Editorial and research support: Mario Díaz, Pilar Fontseré, Josep Nualart, Judit Alonso
Content review: Olga Margalef, Mònica Guiteras, Javier Lechón, Nicola Scherer, Blanca Bayas, Joana Bregolat, Eduard Vàzquez, Anna Pérez, Emma Avilés, Samuel Martín-Sosa y Marta Conde

Editing and Catalan translation: L’Apòstrof, SCCL
English translation: Joanne Craven
Design and layout: Atajo

————-

Persverklaring:

boekpublicatie “Green deals in a time of pandemics. De toekomst zal nu worden bevochten”

De pandemie heeft de komst van een nieuwe crisiscyclus versneld en daarmee ook de invoering van de Europese Green Deal, die samenvalt met de komst van de historische Next Generation-fondsen van de EU.

Om deze context te analyseren heeft het Observatorium van de schulden in de globalisering (ODG) het boek “Green deals in a time of pandemics. The future will be contested now” uitgebracht, van de hand van ingenieur en onderzoeker Alfons Pérez, waarin een diepgaande analyse wordt gemaakt van deze economische beleidsmaatregelen en instrumenten en van hun raakvlak met elementen als groene groei, digitalisering, extractivisme, overmatige schuldenlast (en nieuwe bezuinigingsmaatregelen) en plausibele manieren om uit de economische, sociale en ecologische tsunami te geraken die zich aan het aandienen is.

Download het boek hier (Engels)

“Dit is de eerste keer dat overheden en staten erkennen dat het herstel uit een crisis groen moet zijn,” legt Alfons Pérez uit.

De EU heeft zich ten doel gesteld om tegen 2050 klimaatneutraal te worden en heeft daartoe de European Green Deal (EGD) gepromoot en goedgekeurd; een uitgebreid plan van hervormingen om de Europese economie te heroriënteren naar een groene overgang. De EGD is de meest tastbare green deal tot nu toe, maar hij heeft ernstige beperkingen en risico’s die de doeltreffendheid ervan in twijfel trekken.

De EGD stelt de mogelijkheid voor om economische groei en productie te ontkoppelen van energie- en materiaalverbruik, waardoor minder afval en emissies worden gegenereerd. Dit is het recept voor groene groei, maar het houdt geen rekening met de uitbesteding van industriële processen of het effect van invoer. De emissies dalen binnen de EU, maar blijven van invloed op de klimaatverandering daarbuiten.

“Het is niet bewezen dat het mogelijk is om te blijven groeien en tegelijkertijd het emissieverbruik te verminderen,” zegt Alfons Pérez.

Een andere factor die meespeelt zijn de EU-fondsen (Next Generation EU funds *), die 750 miljard euro aan subsidies en kredieten zullen mobiliseren, gefinancierd door de uitgifte van EU-schuld. De enorme beschikbaarheid van overheidsgeld zet aan tot een “groene consensus” tussen instellingen zoals de OESO, het IMF en de Europese Commissie, met het risico dat miljoenen worden gestoken in valse oplossingen zoals groene waterstof en greenwashing van grote mijnbouw- en oliebedrijven.

Deze fondsen wijzen ook op een groen herstel op basis van technologie en digitalisering, waardoor de winning van kritieke materialen zoals nikkel, kobalt of lithium drastisch zal toenemen, zonder rekening te houden met de ernstige sociale en milieugevolgen die zich zullen voordoen in landen zoals Congo, Indonesië, Chili, Bolivia, Argentinië, Zambia of Australië.

Alfons wijst erop dat we geconfronteerd worden met “astronomische begrotingen die, wat overheidsinvesteringen betreft, misschien wel de laatste kans zijn om de economische en sociale omschakeling te ondernemen die nodig is om de klimaatnoodsituatie aan te pakken”.

Tot slot wijst het boek op enkele belangrijke zaken waar de EGD aan voorbijgaat: de biofysische grenzen erkennen en respecteren, een economie opbouwen die gericht is op het genereren van welzijn, banen die zorg dragen voor het leven centraal stellen, werk herverdelen en de arbeidstijd verkorten, en ervan uitgaan dat ons herstelbeleid niet ten koste mag gaan van andere gebieden.

Download het boek hier (Engels)

Aanvulling Globalinfo:

*) Zie voor de EU-fondsen hun eigen uitleg hier.