Ga naar de inhoud

Documentaire Bitter Lake (Adam Curtis)

Engeland, Amerika, Rusland. Ze zijn Afghanistan binnengevallen en hebben wereldwijd een verwrongen beeld van het land geschapen, dat nog altijd politici en burgers gevangen houdt. BBC-journalist Curtis ontrafelt de complexe verhouding tussen Afghanistan en het Westen in een boeiend verhaal over ons onvermogen de geschiedenis te begrijpen.

1 min leestijd

(Bron: mr.wonkish “Bitter Lake poster” by Source. Licensed under Fair use via Wikipedia)

BBC-documentairemaker Adam Curtis vertelt met Bitter Lake welbewust een complex verhaal – zijn antwoord op de verregaande versimpeling van politiek en media die hij om zich heen ziet. Bitter Lake, waarin veel fascinerend archiefmateriaal is te zien, gaat vooral over de naoorlogse geschiedenis van Afghanistan: hoe het land een grote rol speelde als spil in de Koude Oorlog, met steeds veranderende politieke affiliaties in zijn relatie met de Verenigde Staten, Rusland en Saoedi-Arabië. Een geschiedenis die draait om olie, macht en het wahabisme: de invloedrijke, ultraconservatieve islamideologie die een grote rol speelt in de politieke verhoudingen in het Midden-Oosten.

Bitter Lake geeft een overzicht dat vol zit met ironie; van in het Westen opgeleide revolutionairen tot keurige Britse vrouwen die pronken met Afghaanse honden. Een verhaal over keuzes die fout uitpakken en naïeve inschattingsfouten; een complex relaas waarin het volgens Curtis niet volstaat in simpele goed-fout-tegenstellingen te denken.

Link naar documenteire bij dailymotion

Bitter Lake (2015) – Adam Curtis Documentary… door forthedishwasher

Toevoeging GI: zie wikipedia over de documentaire