Ga naar de inhoud

Dirk Barrez- Transitie. Onze welvaart van morgen.

Dirk Barrez is de energieke kracht achter de website Pala.be en medeoprichter van het Belgische Transitie Netwerk Middenveld. Inmiddels heeft hij meer dan 10 boeken op zijn naam staan en zijn net verschenen boek Transitie verdient op Globalinfo zonder twijfel weer een eervolle vermelding.

3 min leestijd

(Door Christiaan Verweij)

Onze welvaart van morgen is een mooi gekozen ondertitel. Barrez ziet namelijk in transitie een uitgelezen kans open liggen voor duurzame en vernieuwende ondernemers. Allereerst is hij ervan overtuigd dat er snel een omslag plaats moet vinden om de vernietiging van onze aarde door het huidige economische systeem tegen te gaan. Onze zuiderbuur is ook zo realistisch om in te zien dat maar weinig bewoners van onze planeet bereid zijn om een stap terug te doen in hun stukje overwonnen welvaart. Sterker nog. Eigenlijk vind hij dat de onderdrukten van het huidige systeem (vooral dus de inwoners/werkers van ontwikkelingslanden waar onze consumptieartikelen gemaakt worden) recht hebben op welvaart met terugwerkende kracht.

Met andere woorden: massaproductie blijft noodzakelijk ondanks vele ideeën voor kleinschalige initiatieven. En volgens Barrez ligt daar nu juist de uitdaging. Hij zit dan ook achter zijn werktafel met een flinke gezonde dosis ongeduld te wachten tot de eerste grote ondernemers zich aanbieden om producten op de markt te brengen die zowel voor de aarde, mens en economie productie- en gebruiksvriendelijk zijn. Dit zou zelfs voor auto’s kunnen gelden. Als je zorgt dat ze in een coöperatieve fabriek van materialen gemaakt worden die hergebruikt kunnen worden en die geen schadelijke uitstoot veroorzaken dan komt de welvaart van morgen er volgens de bevlogen schrijver al een stukje dichterbij.

Om zijn pleidooi te onderbouwen begint Barrez met een opsomming van fouten van het huidige systeem. En uiteraard richt hij zich – net als andere schrijvers over transitie – op de noodzaak van een radicale omslag. Volgens de schrijver moeten we dan wel met ons allen duidelijk afspreken welke kant we op willen. En de vraag is dan ook hoe meten we een juiste omslag? Dat het bnp of het bruto nationaal producent een waardeloze meetlat is, daar wil onze Belg geen misverstand over laten bestaan. ‘Anders meten is een absolute voorwaarde om een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken richting de sociaalecologisch economie en samenleving die zich opdringen.’ Het perfecte meetinstrument is er volgens hem nog niet. En wellicht is dit cultuurgebonden. Ook hier ligt volgens hem een mooie en dankbare uitdaging voor jonge innovatieve denkers om een bijdrage te leveren aan de welvaart van morgen.

Met Transitie hoopt Barrez een breed publiek aan het denken te zetten zodat ze vervolgens in actie komen. Zowel doomdenkers als wereldversleutelaars kunnen wat mentale vitamine uit dit boek putten. Politici en bestuurders worden ook aangeschreven. Want die moeten volgens de schrijver de beoogde omslag ruimte bieden en een kans gunnen. Als hoopvolle intiatieven in Nederland noemt hij als voorbeelden Platform Duurzame en Solidaire Economie, Platform energietransitie Gebouwde Omgeving, Transitie Nederland en haar Transition Towns, Omslag en Nederland kantelt. Zoals ik hierboven al aangaf ziet hij voor overheden een essentiële rol weggelegd. Maar in zijn inleiding geeft hij duidelijk aan dat het initiatief voor de welvaart van morgen uit een andere hoek moet komen. ‘We kunnen echter vergeten, zeker in België (en misschien nog sterker in Nederland, aanvulling recensent), dat er snel een voldoende krachtig initiatief komt uit de economische of politieke wereld om de noodzakelijke omslag te realiseren. De transitie naar de sociaalecologische economie die ons voor ogen staat, namelijk zowel ecologisch als rechtvaardig én democratisch, kan maar slagen indien ook de samenleving innovatief uit de hoek komt en zich sterk weet te organiseren’.

Dirk Barrez- Transitie. Onze welvaart van morgen.

2016, ISBN 978-94-6337-034-9

Website http://www.pala.be/

Uitgever: https://www.pelckmans.be/transitie.html