Ga naar de inhoud

De Nieuwste Dwaasheden Van De Rijken

Net als in andere landen bedienen in Frankrijk uiteenlopende weekbladen verschillende delen van het lezerspubliek. In een ruwe schets ervan is te zeggen, dat het weekblad L’Express zich richt op het rechts-liberale publiek en het weekblad Marianne op het links-liberale deel.Beide genoemde bladen hadden in de loop van het jaar een ‘dossier’ over rijken.

2 min leestijd

(Oorspronkelijk verschenen op Libertaire Orde)

Rijk, rijker en gekker

L’Express (van 8 januari 2014) houdt zich ondermeer bezig met de dwaasheden van rijken in hun poging te laten zien waartoe overmatige rijkdom en luxe leidt: gek, gekker, gekst. L’Express zou zijn ideologie verloochenen als het niet een schrijver aan het woord liet die rijken en rijkdom vrijpleit van het buitenmaats verdienen van geld. Daarvoor heeft het zich tot Jean-Louis Servan-Schreiber gewend (bespreking van diens boek Waarom de rijken hebben gewonnen; interview afgenomen). De ‘religie van het geld’ leidt tot verheffing; de rijken bezitten de macht want het geld. De rest volgt, lezen we.

Marianne (van 25 april-1 mei 2014) besteedt in het dossier ‘De nieuwe aristocratie’ zijn aandacht aan hoe allerlei figuren zich hebben weten te verrijken, zoals landelijke politici en hun maten uit het zakenleven. Zij hebben zich weten te ontwikkelen tot een nieuwe aristocratie. Het zijn de lui die zich verzetten tegen de verhoging van de bijstandsnorm, terwijl ze zelf 1000 maal (en meer) de bijstandsnorm verdienen. Die kaste past in het Orwelliaanse idee: iedereen is gelijk, maar er zijn er die meer gelijk zijn.

Voor hen geen wachtlijsten (tijd is geld; in de rij staan is voor de domme). Het is uitgerekend: tussen 1980 en 2007 is het gemiddelde salaris slechts 0,82% per jaar gestegen, terwijl het voor het hoogste kader 40% bedraagt en 340% voor de heersers over het salariaat. Wat doen ze met hun geld? De twee weekbladen verschaffen wat beeldmateriaal.

L’Express: gekker, gekst

 Express.1Zich laten scheren in de Marokkaanse woestijn, tussen twee etappes van een privé tocht in: een zeldzaam plezier. [Een rijk geworden wapenhandelaar?]

 Express.2De tendens van het moment: privatisering. In dit geval van een tempel in Cambodja, bijvoorbeeld. [Een tot inkeer gekomen oliemagnaat?]

Marianne: meer gelijk dan gelijk

 Marianne.1Sky-voorrang biedt aan geprivilegieerde reizigers de mogelijkheid de douane en de veiligheidscontrole als VIP te passeren en in te checken voor het gewone volk aan boord komt.

 Marianne.2Fashionistas (personen die zich met ontwerpen en verkopen van kleding, ‘high fashion’, bezighouden) in de straten van New York. Het tonen van sociale ongelijkheid bereikt een niet te aanvaarden drempel.

Thom Holterman

[Beeldmateriaal ontleend aan de besproken weekbladen L’Express (eerste twee foto’s) en Marianne (laatste twee foto’s).]