Ga naar de inhoud

De Mondialisering van de Oorlog

Het oorlogspad naar de Derde Wereldoorlog Het Pentagon is uit op militaire overheersing van de wereld. Vertaling van  The Globalization of War: The “Military Roadmap” to World War III, een omvangrijk dossier op de website globalresearch.ca

2 min leestijd
Placeholder image

 

De ontplooiing van de strijdkrachten van de VS en de NAVO gebeurt gelijktijdig in verschillende regio’s van de wereld. Het beginsel van de “Langdurige Oorlog” karakteriseert de militaire doctrine van de VS al sinds het einde van Wereldoorlog II.”

Met deze e-reader wordt in een globaal overzicht aangetoond dat de VS en zijn bondgenoten een agenda van “algehele dominantie” afwerken waarin het geen land is toegestaan, zich aan overheersing door de VS en zijn bondgenoten te onttrekken, op straffe een oorlog tegen zich af te roepen.

Daarin spelen Westerse massamedia opnieuw een reusachtige rol in het rationaliseren van het irrationele, het normaliseren van het abnormale, het rechtvaardigen van het onrechtvaardige.

Ongelooflijk maar waar: het zeer reële gevaar van een Derde Wereldoorlog wordt in de massamedia, de Haagse politiek, onderwijs en vakbonden geen woord waardig geacht. Een diepgaande analyse en het debat over de implicaties van deze oorlogsplannen wordt buitengesloten.

In deze e-reader wordt over oorzaken en gevolgen een helder, onderbouwd antwoord gegeven. Wij hopen dat het een nuttig instrument is dat meehelpt om niet alleen het valse beeld bij te stellen, maar bijdraagt aan een massabeweging die ons bevrijdt van de ketens van kapitalisme en imperialisme, oorzaken van oorlog en geweld. U treft hierin ook een oproep aan voor het Bouwen aan een effectieve Anti-oorlogsbeweging. De Nederlandse vertaling is ook op internet te vinden: De Mondialisering van de Oorlog