Ga naar de inhoud

De echte agenda van ‘Big Oil’ voor klimaat in 2022

In navolging van de editie van 2019 van de ‘Big Oil’s Real Agenda’, vergelijkt en contrasteert dit nieuwste rapport van InfluenceMap de publieke communicatie, bedrijfsvoering en beleidsbetrokkenheid van 5 ‘supermajor’ oliemaatschappijen: BP, Shell, Chevron, ExxonMobil en TotalEnergies.

3 min leestijd

(Bron: perbericht influenceMap, vertaling globalinfo.nl)

Uit een uitgebreide analyse blijkt dat de vijf supermajors elk jaar honderden miljoenen dollars besteden aan een systematische strategie om zichzelf af te schilderen als positief en proactief met betrekking tot de noodsituatie rond klimaatverandering. Dit blijkt niet te stroken met de kapitaalinvesteringsplannen van de bedrijven. Het blijkt ook niet te stroken met de gedetailleerde beleidsactiviteiten van de bedrijven en hun brancheorganisaties op het gebied van klimaatverandering.

Van de 3.421 openbare communicatiematerialen van de vijf ondernemingen in 2021 bevatte 60% ten minste één groene beweringen, terwijl slechts 23% beweringen bevatte over de bevordering van olie en gas. Beweringen die de steun van de bedrijven aan of hun betrokkenheid bij inspanningen om de energiemix te veranderen benadrukken, waren verreweg het populairste type groene claim.

Geen van de onderzochte bedrijven maakte de strategieën bekend die ten grondslag liggen aan hun publieke berichtgeving over klimaatverandering, noch de middelen die worden besteed aan gerelateerde activiteiten. Op basis van kostenramingen op basis van het aantal communicatie- en mediamedewerkers die de bedrijven in dienst hebben, suggereert de analyse van InfluenceMap dat de bedrijven elk jaar samen ongeveer 750 miljoen dollar uitgeven aan klimaatgerelateerde communicatieactiviteiten.

Daarentegen wordt verwacht dat slechts 12% van de kapitaaluitgaven (CAPEX) van de vijf ondernemingen in 2022 zal worden besteed aan ‘koolstofarme’ activiteiten. Bovendien lijkt de voorspelde olieproductie van geen van de supermajors in overeenstemming met de Net Zero Emissions tegen 2050 van het International Energy Agency (vanaf het vierde kwartaal van 2021), terwijl verschillende bedrijven van plan zijn de olie- en gasproductie tussen 2021 en 2026 te verhogen.

Tegelijkertijd constateerde InfluenceMap dat geen van de bedrijven hun activiteiten voor klimaatbeleid heeft afgestemd op de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs, en een dicht en wereldwijd netwerk van brancheorganisaties in stand houdt, die zeer actief zijn in hun verzet tegen een op Parijs afgestemd klimaatbeleid.

De bevindingen roepen ernstige en aanhoudende vragen op voor toezichthouders en de aandeelhouders van de bedrijven, maar ook voor PR- en reclamebureaus, media en sociale-mediaplatforms die met de bedrijven samenwerken. Opgemerkt zij dat deze analyse zich richt op de belangrijkste communicatiekanalen van de bedrijven en dus op hun Noord-Amerikaanse/Europese communicatie. Toekomstig onderzoek zal zich richten op hoe de bedrijven communiceren in het mondiale Zuiden.

Naast het rapport kunnen op deze pagina geïntegreerde klimaatprofielen worden gedownload waarin de openbare communicatiestrategieën, de beleidsinzet en de bedrijfsactiviteiten van elk bedrijf in detail worden beschreven. (noot van vertaler: alleen toegankelijk na (gratis) digitale aanmelding)