Ga naar de inhoud

Cybernetica en Revolte

Cybernetica en Revolte is een vermaarde tekst die in 2001 verscheen in het Franse tijdschrift Tiqqun. Het beschrijft hoe in hun ogen de macht van nu gevormd wordt door een ondoorzichtig en amorf samensmelten van cybertechnologie en politiek. De enige weg daar uit is de herovering van autonomie, de ‘vruchtbare chaos’ die een einde zal maken aan de cybernetische hypothese.

2 min leestijd

(Zie de gehele Engelse vertaling An English translation of the original text can be found hier/here) De vertaling is van Johny Lenaerts. Illustratie: Soviet Poster: ‘Glory To the Workers in the Field of Soviet Science and Technology!’ (1959)

Inleiding – ‘De ongebreidelde macht van de sociale netwerken is gevaarlijk,’ zegt Niall Ferguson in ‘Die Zeit’ van 20 december 2017. De gerenommeerde historicus ziet slechts één uitweg: netwerkinterrupties. ‘Dat zijn momenten waarin complexe systemen zich aan de rand van de chaos terugvinden en het echt kritiek wordt. De bankcrash van tien jaar geleden was zo’n moment. Het globale financiële systeem was een zeer geïntegreerd en zeer fragiel netwerk aan de rand van de chaos. Daar hoefde maar één enkel knooppunt het te begeven, namelijk Lehman Brothers, of het hele systeem stortte in elkaar. U kunt deze analogie zelfs op de globale hegemonie van het Westen toepassen. Ook zij berust op een complex systeem, dat op de sterkte van de VS gebaseerd is. De vraag is nu: hoe groot zijn de storingen in dit systeem, en hoe waarschijnlijk is het dat het tot een netwerkinterruptie komt? Volgens mij bestaan er twee essentiële storingsfactoren. Ten eerste de bedreiging van de democratie door de polarisering in de sociale netwerken. En ten tweede de mogelijkheid dat China met technologische middelen de positie van de dollar aanvalt en daarmee het netwerk van de westerse dominantie in de chaos stort. Beide gevallen zijn volgens mij relatief waarschijnlijk.’

Deze overwegingen sluiten nauw aan bij de stellingen die het collectief Tiqqun in 2001 ontwikkeld heeft.

Hier volgen de laatste hoofdstukken van een ruim honderd pagina’s tellend essay dat in oktober 2001 onder de titel ‘L’hypothèse cybernétique’ afgedrukt werd in ‘Tiqqun 2, organe de liaison au sein du Parti Imaginaire’. Dit essay werd herdrukt in: Tiqqun, ‘Tout a failli, vive le communisme!’, La Fabrique éditions, Paris, 2009. Vertaling: Johny Lenaerts.

De tekst is 29 pagina’s lang en daarom in zijn geheel als een pdf hier te vinden.