Ga naar de inhoud

Boekpresentatie ‘Volken zonder staat’

Er zijn vandaag de dag nog volken zonder staat, dat wil zeggen heerschappijvrije samenlevingen. De mensen in deze samenlevingen maken bewust de keuze machtsvorming en gezag af te wijzen. Antropologische studies laten zien dat zij wel degelijk regels ingesteld hebben en ook een vorm van rechtspraak kennen.

1 min leestijd

(bron: libertaire orde)

Een rechtspraak die gericht is op verzoening in plaats van op vergelding. Zulke samenlevingen kennen geen instantie met een geweldsmonopolie om die regels en rechtsuitspraken dwingend op te leggen zoals dat in westerse samenlevingen gebeurt.Thom Holterman analyseert hoe mensen in niet hiërarchische samenlevingen leven en die in stand houden.

Dat hangt samen met elementen als: heerschappijvrije gezindheid, het streven naar autonome vormen van associatie en het afwijzen van centraal gezag. Door het kapitalisme werd de arbeid gescheiden van andere activiteiten van het leven, om die arbeid te onderwerpen aan de wetten van de markt. Hierdoor verdwenen alle organische vormen van het bestaan en daarvoor kwam in de plaats een verschillend, geatomiseerd en individualistisch type organisatie.

De presentatie

Boekhandel Het Fort van Sjakoo & Kelder Uitgeverij presenteren vrijdag 14 december 2018, 17.00 uur Thom Holterman’s boek ‘Volken zonder staat’.

Ten behoeve van de feestelijke presentatie van deze nieuwe uitgave van Kelderuitgeverij zullen Marius de Geus en Thom Holterman een korte inleiding houden over deze nieuwe uitgave, waarna een hapje en een drankje.

Plaats van handeling: Boekhandel ‘Het Fort van Sjakoo’, Jodenbreestraat 24, Amsterdam. Voor meer informatie: http://www.sjakoo.nl