Ga naar de inhoud

Boek en website over 50 jaar 3e Wereld Beweging

Vijftig jaar geleden hield pater Siemon Jelsma zijn eerste Pleinpreek over de omstandigheden in arme landen. Volgens de schrijvers van het boek “De Bewogen Beweging” was dat het startpunt van de derdewereldbeweging.

2 min leestijd
Placeholder image

Het boek van de schrijvers Hans Beerends en Marc Broere komt op 1 juni uit. Het is een uitvoerige reconstructie van de ontwikkeling van de derdewereldbeweging, die ze in vijf periodes opgedeeld hebben.

Ter gelegenheid van verschijning van het boek is er nu ook (al) een website de lucht ingegaan. Behalve informatie over het boek, is er ook ruimte voor allerlei verhalen en foto’s over het verleden (en heden) van de derdewereldbeweging. En daarnaast staan er krachtige meningen in de vorm van essays. Er kan onder die essays gereageerd worden. De website is nog maar net ‘uit’ en veel reacties zijn er daarom nog niet.

Zo gooit Marc Broere zelf de knuppel in het honderhok met de bewering dat het een mythe is dat de Nederlandse bevolking meer dan gemiddeld betrokken is bij het lot van armere mensen elders: “Overdreven Borstklopperij” noemt hij het. Het zou wel eens meer met public relations te maken kunnen hebben.

De centrale discussie handelt over de Valkuil van de Liefdadigheid. De zere plek waar daar de vinger op gelegd wordt, is dat de derdewereldbeweging ooit juist ontstaan was als verzet tegen “de door een zelfgenoegzame burgerij in stand gehouden illusie dat het armoedevraagstuk op te lossen was door het vergaren van veel gulle giften” maar nu weer steeds meer terug bij af lijkt te zijn beland.

Discussies die doel treffen dus, met voor iedereen de mogelijkheid om deel te nemen.

http://www.derdewereldbeweging.nl/

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door onbekend.)