Ga naar de inhoud

Anarchisme discussie: een oproep tot bijdragen

Op initiatief van en in samenwerking met Thom Holterman zal er in het volgende nummer van Buiten de Orde (BdO#1 2019) een discussie plaatsvinden over de actualiteit van het anarchisme. Is het anarchisme vandaag de dag nog actueel? Zo ja, waarom is dat dan zo? Is de anarchistische beweging vastgelopen? Zo nee, wat zijn dan de oorzaken van het feit dat er na meer dan honderd jaar strijd voor een samenleving zonder onderdrukking zo weinig lijkt te zijn bereikt?

2 min leestijd

(Bron: website Buiten de Orde)

Bevindt het anarchisme zich in een identiteitscrisis? Zo ja, wat verstaan we daar dan onder, en wat kunnen we daar aan doen? Is het anarchisme in staat zichzelf te vernieuwen? Is dit nodig? Of dient het anarchisme zich alleen maar aan te passen aan een actuele context?

De fundamenten van het anarchisme werden immers al ruim vóór de Tweede Wereldoorlog gelegd, en sindsdien is er aan deze ‘constanten’, zoals Thom deze omschrijft, niets wezenlijks toegevoegd en heeft het anarchisme zich slechts aangepast aan een actuele context.

Of is er wel sprake van ‘hedendaags anarchisme’, en zo ja, wat is dat dan? Is er wel degelijk sprake van nieuwe beginselen? Dit zijn allemaal vragen die Thom Holterman zich hardop stelt op zijn blog Libertaire Orde. In verschillende besprekingen van recente publicaties probeert hij deze vragen te beantwoorden. Buiten de Orde nodigt iedereen uit om hierover met elkaar in debat te gaan.

Je kunt je bijdragen vóór vrijdag 11 januari sturen naar redactie@buitendeorde.nl. Om de discussie enigszins te coördineren en om te voorkomen dat steeds dezelfde stellingen en/of argumenten naar voren worden gebracht lijkt het ons raadzaam van te voren contact met ons op te nemen en ons te informeren waarover je wilt schrijven.

Voor een uitwerking van bovenstaande vragen verwijzen we je ook graag naar Thoms website, in het bijzonder naar onderstaande artikelen:

Anarchisme als veelvormig verzet in een actuele context

Anarchisme en het kruispunt van de geschiedenis

Het anarchistische denken overdacht

Vormen van onderdrukking opnieuw overdenken?

Ongezond eten, maffiose voedingsindustrie en de subversieve keuken

Leve de vakorganisatie. Voor een gezamenlijke strijd van uitgebuitenen