Ga naar de inhoud

7 okt: Webinar over De toekomst van het EU-begrotingskader

Crashcourseeconomics verzorgt op 7 oktober een eenmalige ‘uitzending’ over de debatten die nu oplaaien over het Europese fiscale beleid. De regels over hoe landen hun begrotingen kunnen opstellen en waar ze geld voor mogen vrijmaken, zijn nu zeer strikt. Dat voert automatisch in de richting van bezuinigingen en biedt weinig ruimte voor ‘robuust klimaatbeleid’ en dat soort zaken. Maar dat beleid staat onder druk, zeker nu er voor coronacrisisbeleid plotseling heel andere koersen gevaren werden.

2 min leestijd

Op 7 oktober (16:00 CET) is er een ‘special’ over, met als hoofdgast Ludovic Suttor-Sorel van Finance Watch

De deelname is gratis, na inschrijving, voertaal is Engels.

Een vertaling (door globalinfo.nl) van de aankondiging:

De toekomst van het EU-begrotingskader – met Ludovic Suttor-Sorel

In deze speciale eenmalige uitzending besteden we aandacht aan het Europese begrotingsbeleid, naar aanleiding van de debatweek van FiscalMatters waarin de toekomst van het EU-begrotingskader wordt besproken: “Al te vaak gebeuren belangrijke beleidsbeslissingen achter gesloten deuren. We hebben een open en toegankelijk debat nodig over de fiscale toekomst van Europa”.

Samen met Ludovic Suttor-Sorel van Finance Watch kijken we naar de huidige begrotingsregels van de EU en hoe die zouden moeten veranderen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd op het gebied van klimaatverandering, een rechtvaardige overgang, toenemende ongelijkheid, werkloosheid en volksgezondheid. Hoe kunnen wij, het maatschappelijk middenveld, academici en sociale en milieuactivisten bijdragen aan een fiscaal beleid ten goede?

  • Wat zijn de belangrijkste problemen van de huidige EU-begrotingsregels, en in welke mate belemmeren zij landen om de nodige investeringen te doen om veerkrachtige groene economieën op te bouwen?
  • Wat voor soort EU-begrotingskader hebben we nodig om de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken?
  • Welke andere instrumenten moet de EU gebruiken om meer convergentie tussen de lidstaten te bevorderen, en is dit alles haalbaar binnen de euro?

(zie voor meer info, inschrijven en eerdere edities van crashcourseconomics de website)

Direkt inschrijven voor het zoom-webinar kan hier