Ga naar de inhoud

Zwarte dagen voor Europa

Action #EuropeanBlackdays. Tijdens de laatste Europese top van 7 maart 2016, hebben Europese en Turkse leiders voorstellen op tafel gelegd voor een “oplossing” van de migratieproblematiek. De voorstellen behelzen niets anders dan Turkije 6 miljard euro te geven om migranten te blokkeren op zijn grondgebied en om ermee in stemmen dat alle migranten en vluchtelingen die illegaal in Griekenland aankomen, teruggestuurd worden.

7 min leestijd

Turkije heeft tegelijkertijd de aanwezigheid aanvaard in zijn territoriale wateren van de vloot van de NATO om boten terug te sturen, terwijl Europa intussen overgaat tot de sluiting van de Balkanroute. Vergeten we niet dat de Europese Unie onderhandelt met het Turkije van Erdogan, wiens praktijken in verband met respect voor de mensenrechten en de persvrijheid, en zijn politiek tegen de Koerden, genoegzaam bekend zijn.

→ Op  donderdag  17  en  vrijdag  18  maart,  komen  onze  leiders  opnieuw  samen  in  Brussel,  om  de voorstellen die vorige top op tafel lagen, goed te keuren. Als deze voorstellen inderdaad worden aangenomen,  betekent  dat  een  humanitaire  tragedie  voor  vluchtelingen  en  migranten,  een politieke  tragedie  voor  Europa,  en  een  economische  tragedie  voor  Griekenland.  Naast  een inbreuk  op  de  mensenrechten  en  de  conventie  van Genève,  symboliseren  deze  beslissingen ook het einde van de solidariteit in de Europese Unie. Ze herinneren ook aan een periode in de geschiedenis van Europa die we niet willen herhaald zien

De 17de en 18de maart worden dus ongetwijfeld twee zwarte dagen voor Europa.

Met dit voor ogen, kunnen wij niet  lijdzaam toezien. Wij organiseren dan ook een sterke symbolische actie, waaraan  iedereen  kan  meedoen. Wij willen  onze  medeburgers  eraan  herinneren  dat  de  beslissingen  van onze  regeringsleiders tijdens  het  voorbije  jaar,  ons  langzaam  maar  zeker  hebben  doen  verzanden  in  een terugplooien op zichzelf, in haat tegenover de andere en verontmenselijking van ganse bevolkingsgroepen.

Tenslotte willen wij een sterk signaal uitsturen naar onze bewindvoerders.

{vimeo}159363438{/vimeo}

{youtube}3JhpWFiqdmc{/youtube}

Fedbook: https://www.facebook.com/events/1530328110596573/

——————————

zwadageusk

Hele tekst oproep:

Tijdens de laatste Europese top van 7 maart 2016, hebben Europese en Turkse leiders voorstellen op tafel gelegd voor een “oplossing” van de migratieproblematiek. De voorstellen behelzen niets anders dan Turkije 6 miljard euro te geven om migranten te blokkeren op zijn grondgebied en om ermee in stemmen dat alle migranten en vluchtelingen die illegaal in Griekenland aankomen, teruggestuurd worden. Turkije heeft tegelijkertijd de aanwezigheid aanvaard in zijn territoriale wateren van de vloot van de NATO om boten terug te sturen, terwijl Europa intussen overgaat tot de sluiting van de Balkanroute. Vergeten we niet dat de Europese Unie onderhandelt met het Turkije van Erdogan, wiens praktijken in verband met respect voor de mensenrechten en de persvrijheid, en zijn politiek tegen de Koerden, genoegzaam bekend zijn.

→ Op  donderdag  17  en  vrijdag  18  maart,  komen  onze  leiders  opnieuw  samen  in  Brussel,  om  de voorstellen die vorige top op tafel lagen, goed te keuren. Als deze voorstellen inderdaad worden aangenomen,  betekent  dat  een  humanitaire  tragedie  voor  vluchtelingen  en  migranten,  een politieke  tragedie  voor  Europa,  en  een  economische  tragedie  voor  Griekenland.  Naast  een inbreuk  op  de  mensenrechten  en  de  conventie  van Genève,  symboliseren  deze  beslissingen ook het einde van de solidariteit in de Europese Unie. Ze herinneren ook aan een periode in de geschiedenis van Europa die we niet willen herhaald zien

De 17de en 18de maart worden dus ongetwijfeld twee zwarte dagen voor Europa.

Met dit voor ogen, kunnen wij niet  lijdzaam toezien. Wij organiseren dan ook een sterke symbolische actie, waaraan  iedereen  kan  meedoen. Wij willen  onze  medeburgers  eraan  herinneren  dat  de  beslissingen  van onze  regeringsleiders tijdens  het  voorbije  jaar,  ons  langzaam  maar  zeker  hebben  doen  verzanden  in  een terugplooien op zichzelf, in haat tegenover de andere en verontmenselijking van ganse bevolkingsgroepen.

Tenslotte willen wij een sterk signaal uitsturen naar onze bewindvoerders.

Doel van deze actie

Ons doel is een actie voor te stellen die zoveel mogelijk mensen kan mobiliseren, overal in België (en elders!), onder de vlag van “EuropeanBlackdays”, als symbool van de zwarte dagen die Europa zou kunnen beleven. Vooral over de sociale netwerken willen wij een krachtige mobilisatie op gang brengen.

Deze  actie  wil  vooral  de  Belgische  en  Europese  bevolking  bewustmaken  van  het  Europees  beleid inzake  de  migratieproblematiek.  Tegelijk  willen  wij  een  sterk  signaal  uitsturen  naar  onze
bewindvoerders:  “Wij weigeren het ‘Fort Europa’ dat het asielrecht niet meer erkent en de meest elementaire rechten van de mens niet meer respecteert. Zulk Europa is het onze niet!”

Een actie in twee stappen:

#EuropeanBlackdays en de symbolen

Wij roepen de bevolking op om donderdag 17 en vrijdag 18 maart duidelijk te maken dat dit zwarte tijden zijn voor Europa:

1. Acties op de sociale netwerken

Gebruik het profiel en zwarte band met hashtag #EuropeanBlackdays; deel selfies met de hashtag.

2. Acties op straat

Schaar je achter #EuropeanBlackdays om acties te organiseren, toon uw afkeuring, de manier waarop is minder belangrijk. Alle ideeën zijn welkom: een zwarte rouwband dragen, zwarte kledij, zwarte doeken aan venters en auto’s,  een minuut stilte,

Solidariteitswakes

Wij roepen op om woensdagavond 16 maart, aan de vooravond van de Europese top met Turkije, solidariteitswakes te organiseren en aldus de bewindvoerders te interpelleren.

Wij verzamelen, gekleed in het zwart en met kaarsen, om te protesteren tegen de politiek van refoulement die Europa wil uitrollen en tegen de inbreuk op de internationale conventies.

Wake aan de voet van de Europese Raad tussen 18 en 19 uur, Rondpunt Schuman.

Zichtbaarheid van de actie

De actie al aangekondigd worden met berichten aan de nationale media.

Probeer de diverse acties van onderuit naar de media te brengen, met foto’s, interviews,

Hulpmiddelen

Een mobilisatie kit (visuals, documenten) is beschikbaar voor diverse types van actie: ‐ een Facebook‐event

‐ Mobilisatie : visuals, document met toelichting van de actie

‐ Beelden bruikbaar voor sociale netwerken

Steunoproep

Om van deze actie een succes te maken, wordt de oproep zeer breed verspreid.

Zonder steun van burgers, verenigingen, middenveld, instellingen en andere, riskeert European Black Days onvoldoende indruk te zullen maken.

VOOR VERENIGINGEN

STEUN DE #EUROPEANBLACKDAYS

‐ Maak uw steun publiek (stuur ons een mail om opgenomen te worden in de organisaties die

ondersteunen); ‐ Neem het evenement over op uw sociaal netwerk en gebruik de visuals #EuropeanBlackDays voor

Facebook en/of Twitter; ‐ Verspreid massaal of steun de oproep tot mobilisatie ; ‐ Neem de organisatie van een wake op en/of het beheer van de sociale netwerken ; ‐ Steun de organisatie van het evenement financieel ‐ Deel selfies met de hashtag #EuropeanBlackdays; ‐ Zet een van de voorgestelde acties op (een zwarte rouwband dragen, zwarte kledij, zwarte doeken aan venters en auto’s,  een minuut stilte, ) of stel er nieuwe voor

Als uw organisatie bereid is zich specifiek in te zetten voor de coördinatie van de actie, voor de organisatie van een evenement, om deel te nemen aan een contactgroep media of andere, stuur ons dan een mail.

VOOR MENSEN DIE TEN PERSOONLIJKE TITEL WILLEN MEEWERKEN

STEUN DE #EUROPEANBLACKDAYS

‐ Door maximale verspreiding van het event

‐ Zet de banner #EuropeanBlackdays op uw profiel;Facebook of Twitter

‐ Deel selfies met de hashtag #EuropeanBlackdays

‐ Zet een actie op in uw werkomgeving, uw leefwereld of waar u zich ook bevindt op donderdag 17 of vrijdag 18 maart

‐ Neem deel aan de wake aan de Europese Raad op 16 maart, Rondpunt Schuman, of elders

‐ Organiseer zelf een wake op een symbolische plaats in uw gemeente, om uw solidariteit te betuigen met de beweging.

De tijd om deze actie op te zette is zeer beperkt. Wij hopen dat vele verenigingen en burgers mee op de trein zullen  springen,  de  idee  oppikken  en  verder  verspreiden,  zodat  een  krachtige  dynamiek  ontstaat  op  de sociale netwerken.

CONTACT

Fien GROFFILS

0499 / 345 544

europeanblackdays@gmail.com