Ga naar de inhoud

Zondag 26 maart Woonfeest op Plein 40-45 (A’dam)

Op 26 maart is het internationale huisvestingsdag. Op deze dag organiseren wij een WOONFEEST op Plein 40-45 in Amsterdam.
Met muziek, sprekers en acties. Noteer in je agenda!

2 min leestijd

Muziek, sprekers, actie

Het Woonfeest op Plein 40-45 begint om 14.00 en duurt tot 16.00.

Om 14.45 loopt de demonstratie naar de Van Gilsestraat, waar veel achterstallig onderhoud is.

Om 15.35 volgt het tweede deel van de demonstratie op Plein 40-45.

Sprekers zijn:

Karin van Huis (Huurdersbelang Zuid)

Bibielle Altink (bewoner Surinameplein)

Nilab Ahmadi (gemeenteraadslid Bij1)

Bor van Zeeland (ASVA)

Bas van Weegbergen (FNV)

Muziek: ACCU, Fanfare van de 1e Liefdesnacht

Woonopstand Amsterdam is een bundeling van: Amsterdamse huurders-, studenten-, jongeren- en bewonersorganisaties en van FNV-Amsterdam.

Een thuis voor iedereen

Wij zijn voor:

· Voldoende aanbod van sociale huurwoningen

  • Betaalbare huren
    · Bestrijding leegstand en dakloosheid
    · Vrijheid van woningruil en woningdelen
    · Invloed van huurders en bewoners op het volkshuisvestingsbeleid.
    . Niet voor en over bewoners maar met en door bewoners.
  • VOLDOENDE AANBOD SOCIALE HUURWONINGEN OOK VOOR MIDDENINKOMENS.

· Stop verkoop sociale huurwoningen.
· Sloop alleen als renovatie niet kan.
· Oprichting gemeentelijk woningbedrijf.
· Woonplicht koopwoningen.
· Alle huurwoningen gereguleerd.
· Extra huurwoningen door optoppen.
· Beboeten van achterstallig onderhoud en uitblijvende verduurzaming.

BETAALBARE HUREN EN GOEDE HUURBESCHERMING.

· WOZ-waarde en monumententoeslag uit het puntenstelsel.
· Terugstorting verhuurdersheffing aan de huurders.
· Verduurzaming en renovatie zonder huurverhoging.
· Intrekking wet doorstroming huurmarkt.
· Geen tijdelijke en flexhuurcontracten.
· Volledige huurbescherming voor alle huurwoningen.
· Afschaffing inkomensafhankelijke huurverhoging.

STOP LEEGSTAND EN DAKLOOSHEID.

· Leegstand fors beboeten.
· Opheffing kraakverbod.
· Huisvesting voor alle dak- en thuislozen.
· Geen huisuitzetting bij huurachterstand.

VRIJHEID VAN WONINGRUIL EN WONINGDELEN.

· Vrije woningruil zonder huurverhoging.
· Woningdelen niet bestraffen maar faciliteren.

HUURDERS PAK DE MACHT!

· Radicale democratisering woningbouwcorporaties.
· Zeggenschap bewoners in stedelijke vernieuwingsgebieden, zij moeten in hun
huisvesting er op vooruitgaan.
· Het Amsterdamse huisvestingsbeleid, zoals vastgelegd in prestatieafspraken, wordt in overleg met huurdersorganisaties, die alle huurders vertegenwoordigen, vastgesteld.

Woonopstand is een bundeling van organisaties van Amsterdamse huurders, bewoners, studenten, jongeren, politieke partijen, FNV voor 14 en FNV-lokaal Amsterdam. Wij zijn samen WOONOPSTAND AMSTERDAM.

Wij zijn en bouwen verder aan een coalitie van alle Amsterdamse huurdersorganisaties en verenigingen en bewoners. Wij voeren permanent acties zodat de politieke beslissers en huiseigenaren gaan kiezen voor een rechtvaardig volkshuisvestingsbeleid.

Het Klokkenhof

Voorafgaand is er een actie voor woonzekerheid op het Surinameplein (zuidzijde) van 12.15 tot 12.45

De Bond Precaire Woonvormen, de ASVA en SRVU, voeren samen met bewoners van het Klokkenhof en Urban Resort actie voor woonzekerheid van 20-40- jarigen. De actie richt zich tegen anti-kraak, tijdelijke huurcontracten en woononzekerheid. (De Bond Precaire Woon-vormen is een vereniging die opkomt voor huurders die tijdelijk, onzeker of te duur wonen.

(De ASVA en SRVU zijn Amsterdamse studentenvakbonden.)